Delphy Proeftuin Bloembollen

Onze onderzoekslocatie Bloembollen, gelegen in de welbekende Bloembollenstreek, is een plek waar wij door het uitvoeren van praktijkonderzoek werken aan het bevorderen van kennis. Dit doen we om de bloembollensector toekomstbestendig te maken. In nauwe samenwerking met telers verkennen en delen we nieuwe ontwikkelingen en technologieën in de wereld van bloembollen. We voeren onderzoek uit naar optimalisatie van de groeiprocessen en milieuvriendelijkere teeltmethoden. In het bijzonder naar het verkennen van alternatieve, milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden waarbij we de opbrengst en kwaliteit niet uit het oog verliezen.

Innovatief onderzoek: warmtebehandeling

Een van de innovatieve methoden waar wij ons op richten is de warmtebehandeling, een alternatieve bestrijdingsmethode voor diverse plaagorganismen. De heetstookmethode, ook wel bekend als hete luchtbehandeling, is een niet-chemische bestrijdingsmethode die gebruik maakt van verhitte lucht om schadelijke plaagorganismen, zoals schimmels, bacteriën en insecten trips, tulpengalmijt), te elimineren. Een groot voordeel van deze methode is dat het effectief is in het voorkomen van plagen en ziekten, zonder schadelijke residuen achter te laten. De afgelopen jaren zijn, met succes, proeven uitgevoerd in onder andere lelie, narcis, gladiool, Muscari, amaryllis, hyacint en tulp. Een groot deel van dit onderzoek heeft geleid tot behandelprotocollen die tegenwoordig daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk. Tijdens dit onderzoek maken we o.a. gebruik van onze eigen klimaatkast waarin we met verschillende temperatuur- en luchtvochtigheidsregimes kunnen experimenteren.

Ander onderzoek

Naast bovengenoemde activiteiten ligt onze focus op de werking van biostimulanten en groene gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van onder andere dahlia, tulp, lelie en andere bolgewassen. Ook onderzoeken we de geschiktheid van diverse nieuwe groenbemesters en alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden zoals mechanische onkruidbestrijding.

We Make Growers Better!

Op de proeftuin Bloembollen werken wij aan een toekomst waarin duurzaamheid, kwaliteit en innovatie hand in hand gaan. Wij geloven in de kracht van samenwerking en kennisdeling en werken daarom nauw samen met telers en andere experts uit de sector.

Proeftuin Bloembollen

Welkom op de Delphy Proeftuin Bloembollen, onderzoekslocatie voor bloembollen en bolbloemen. We Grow Knowledge!

Partners Proeftuin Bloembollen

Stichting Bloembollenonderzoek logo