Drukbezochte Innovatiedag Pioenroos in Breda

14 juni 2024

De op 7 juni georganiseerde Innovatiedag Pioenroos was goed bezocht. Zowel in de workshop Phytophthora waren ‘s ochtends alle zitplaatsen bezet en ‘s middags zijn acht volle groepen deelnemers de verschillende objecten in de demo-workshop caroussel langs geweest.

Inleider Frank van der Helm verzorgde als lector bij Hogeschool InHolland het theoretische gedeelte.
Eugène van Abeelen en Peter Morrenhof bespraken verschillende praktijksituaties vanuit hun expertise als Delphy specialist.

Het middagprogramma bestond uit verschillende onderzoeksobjecten, presentaties en demonstraties in het teken van duurzaam en efficiënt bodembeheer in hun eenjarige en meerjarige teelten en een toekomstbestendige teelt:

* Organische stofvoorziening
* Stikstofnormen
* Voorkomen van nitraatuitspoeling
* Herbicidendemo: onkruidbestrijding in pioen
Het geheim van een goede onkruidbestrijding is een goede planning. Daarnaast speelt middelenkeuze en middelenkennis een rol. Niet alle onkruiden zijn even gevoelig voor een bepaald middel. Bijvoorbeeld wilgenroosjes worden slecht bestreden door glyfosaat. In de Gewasbeschermingsgids van Delphy staan tabellen met de werking van toegelaten herbiciden en de gevoeligheid van onkruiden voor deze middelen. Nieuwe middelen die mogelijkheden kunnen bieden zijn o.a. Primus en Titus.  Raadpleeg voor meer informatie en een compleet overzicht onze Gewasbeschermingsgids Boomteelt en Vasteplantenteelt 2024. U kunt deze bestellen via onze website.
* Phytophthora voorkomen en bestrijden
* Kookbehandelingen van pioen om Phytophthora te voorkomen (meer informatie Malu Steenwijk, onderzoek bloembollen m.steenwijk@delphy.nl)
* Demonstratie van de AgXeed AgBot 2.055W4 door Nouws Mechanisatie.
Deze autonome werktuigendrager wordt ingezet voor grondbewerking en
onkruidbestrijding. Deze machine is in de praktijk in gebruik bij Van Aert Flowers.

Informatie

Verschillende presentaties, die deze dag gegeven zijn, zijn hierboven via de link te downloaden. Heeft u (aanvullende) vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Peter Morrenhof, p.morrenhof@delphy.nl  +31 (0)6 51 85 58 63

Eugène van Abeelen, e.vanabeelen@delphy.nl  +31 (0)6  53 94 60 72

 

 

De Innovatiedag Pioenroos 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door Beeldende Bodem Brabant en gefinancierd door Provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.