Sustainable Development Goals

Delphy en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn wereldwijd bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s). In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de doelen aangenomen. Met deze doelen voor 2030 streven deze landen ernaar een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten.

De impact van Delphy

Duurzaamheid in de meer strikte definitie betekent een manier van telen die hulpbronnen zo efficiënt mogelijk inzet en die de omgeving zo weinig mogelijk belast. Daarvoor is noodzakelijk dat de boer of tuinder een goede opbrengstprijs kan realiseren. In moderne woorden: een ‘volhoudbare’ manier van telen. Hierin komen veel VN-doelen samen. Dit is de core-business van het werk van de adviseurs en onderzoekers. De hele land- en tuinbouw is bezig met een transitie. Hoe ga je zuiniger en efficiënter om met water? Hoe schakel je over op een groenere gewasbescherming? Hoe behoud je de bodemkwaliteit op de langere termijn? Hoe laat je de natuur voor je werken? Hoe breng je de belasting voor natuur en milieu terug? Deze vragen komen aan de orde in het individuele advies en in projecten. Als het nodig is om een uitdaging diepgaander of breder aan te pakken, wordt het in projectvorm aangepakt, vaak samen met partners.

We Make Growers Better

Delphy draagt met haar kennis en expertise op het gebied van food & flowers bij aan de SDG’s op het gebied van gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en welbevinden voor mensen op aarde. Dit vertaalt zich wereldwijd in advies, onderzoek, projecten, trainingen en datagedreven teelt. We Make Growers Better!