Historie

De wortels van Delphy

Aan het einde van de 19e eeuw, toen de noodzaak voor verhoogde voedselproductie groeide, besloot de Nederlandse overheid dat kennisvermeerdering de oplossing was. Hieruit kwamen de landbouwhogeschool en de landbouwvoorlichtingsdienst voort. Dankzij deze kennis groeide Nederland uit tot het op een na grootste exportland van landbouwproducten wereldwijd.

Van algemene kennis naar maatwerk

Toen de overheid in de late jaren ’90 besloot zich terug te trekken uit de ontwikkeling en toepassing van praktijkkennis nam Delphy, eerder bekend als DLV Plant, de ‘Dienst Landbouwvoorlichting’ over via een management buy-out. Deze overgang betekende het einde van algemene kennis en het begin van op maat gemaakte expertise, afgestemd op specifieke vragen van telers en partners. Met een groeiende vraag naar praktische oplossingen, startte Delphy in 2007 met onderzoeksinitiatieven, vaak uitgevoerd op eigen onderzoekslocaties. GreenQ richtte in 2006 een onderzoekslocatie voor Glastuinbouw op. In 2013 voegden DLV Plant en GreenQ zich samen onder de naam Delphy. De start van een sterke en unieke partner voor advies, onderzoek, trainingen en projecten in de plantaardige land- en tuinbouw.

Delphy wereldwijd

Delphy erkent de wereldwijde vraag naar kennis en begon in 2007 met een uitgebreide internationaliseringsstrategie. Overal ter wereld leiden we projecten, voeren we onderzoek uit, bieden we datagedreven of live teeltadviezen en geven we gespecialiseerde trainingen. In diverse landen heeft Delphy eigen vestigingen met lokale experts.

De essentie van Delphy

Kennisontwikkeling en -toepassing zijn het fundament van Delphy’s bestaan. Kennis speelt een cruciale rol in de voedselproductie en verhoogt het welbevinden van mensen wereldwijd. Wij zijn toegewijde professionals met een gezamenlijke passie: We Make Growers Better.