Advies bij Delphy

De teeltexperts van Delphy zijn actief in alle plantaardige sectoren: akkerbouw, vollegrondsgroente, boomteelt, bollenteelt, aardbeien, groot- en steenfruit, sierteelt, glasgroente, cannabis en steeds meer niches (kruiden, hennepteelt). Onze teeltexperts beschikken altijd over de meest recente teeltkennis. Hieraan besteedt Delphy veel aandacht: in de teams van experts vindt veel kennisuitwisseling plaats en wordt nieuw onderzoek besproken (uitgevoerd of nog uit te voeren) en ook de kans op een haalbare praktijktoepassing.

In verbinding met de sector

Ook organiseert Delphy trainingen waarin de laatste ontwikkelingen in de sector aan de orde komen. Door deze kennisintensieve aanpak weten de Delphy adviseurs altijd welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor uw bedrijf, en hoe de teelt te optimaliseren. Zij kennen de toeleveranciers en afnemers, weten wat daar speelt en ondersteunen om heldere investeringsbeslissingen te nemen. De teams staan in nauwe verbinding met de sector. Via studiegroepen, demonstratiedagen, conferenties en andere bijeenkomsten dragen we kennis aan de sector over.

Investeerders werken met Delphy

Internationaal werken we veel voor investeerders die ons vragen de gehele teelt te organiseren. Voor investeerders voeren we ook haalbaarheidsstudies uit, en kunnen de gehele fase (van planning tot realisatie van de bouw) coördineren. Hiervoor hebben we een 6-stappenplan opgesteld.

We Make Growers Better!

Onze experts brengen de teelt en uw bedrijf steeds verder richting toekomstbestendige teelten en innovatieve teeltmethoden. Onze adviseurs zijn bereikbaar, denken mee en kennen de sector van binnenuit.

 

 

 

 

De Delphy Kenniscirkel

Kennis Ontwikkelen en Implementeren

Delphy ontwikkelt kennis door het uitvoeren van toegepast onderzoek, gevoed door vragen uit de dagelijkse telerspraktijk. Deze kennis brengen we terug naar de praktijk. Ontwikkelen en implementeren van kennis is een continu proces ten gunste van onze klanten en partners.