Onderzoek bij Delphy

Onderzoekers van Delphy lossen praktijkproblemen op, met focus op digitalisering, klimaatbestendige teelt en robuuste teeltsystemen. We voeren onderzoek uit op Delphy onderzoekslocaties in Bleiswijk (glasgroenten, sierteelt, indoor farming), Horst (zachtfruit), Hazerswoude-Dorp (boomteelt en vaste plantenteelt), Randwijk (hard- & steenfruit), Hillegom (bloembollen) en op diverse akkerbouwpraktijkbedrijven (o.a. Colijnsplaat, Emmer-Compascuum en Vredepeel).

Wereldwijd praktijkonderzoek

Ook wereldwijd doen we onderzoek. Onderwerpen zijn verzilting, droogte, extreme temperaturen, gebrek aan kennis. Delphy zet zich in om telers over de hele wereld te verbeteren vanuit ons motto:

We Make Growers Better!

 

Onderzoeksthema's

De focus van Delphy Onderzoek ligt op Robuuste Teeltsystemen, Digitalisering en Klimaatbestendige teelt.

Robuuste teeltsystemen

 • Diversificatie van gewassen
 • Inzet resistente gewasvariëteiten
 • Bodemgezondheid en waterbeheer
 • Duurzame landbouwpraktijk

Digitalisering

 • Teeltoptimalisatie door precisielandbouw
 • Data-analyse als beslissingsondersteuning
 • Robotica: minder arbeid, meer efficiëntie
 • Klimaat- en resourcebeheer

Klimaatbestendige teelt

 • Veerkrachtige systemen en gewassen
 • Stabielere voedselzekerheid en inkomen
 • Minder irrigatie en milieubelasting
 • Meer grip op langetermijnplanning

Praktijkgericht onderzoek laten uitvoeren?

Ontdek nieuwe mogelijkheden en verbeter uw bedrijfsresultaten met praktijkgericht onderzoek gebaseerd op uw eigen vragen vanuit de praktijk. Onze onderzoekers helpen u graag.

Of vind een expert

Onze onderzoekslocaties