Delphy Improvement Centre

Delphy Improvement Centre ontwikkelt innovatie tot toepassing binnen duurzame teeltsystemen voor Glastuinbouw en Indoor Farming. Met ons team van onderzoekers in Glastuinbouw en Indoor Farming creëren we nieuwe kennis en vaardigheden voor ondernemers. Dit doen we door middel van onderzoek; demonstratie en kennisimplementatie.

Al onze activiteiten zijn gericht op een praktische toepassing en een winstgevendere tuinbouw wereldwijd. Onze hightech kas- en indoorfaciliteiten zijn een belangrijk element om onderzoek, innovatie en toepassing in de praktijk met elkaar te verbinden.

Onderzoek en kennisontwikkeling voor praktijktoepassingen vindt plaats op het gebied van

  • Gewas- & teeltoptimalisatie
  • LED Belichting & lichtspectrum
  • Energiebesparing & kasklimaat
  • Digitalisering & sensortechnologie
  • Plantgezondheid & weerbaar telen
  • Rassenonderzoek & -demonstratie

De high-tech faciliteiten waar Delphy Improvement Centre over beschikt zijn

Glastuinbouw

6 afdelingen van 1.000 m²
2 afdelingen van 500 m²
12 afdelingen van 150 m²
4 afdelingen van 250 m²

Indoor Farming

2 klimaatkamers met elk 6 teeltvakken
1 groeicel met 5 torens en elk 4 lagen
1 groeicel van 80m² voor hoge gewassen

Onze onderzoeksfaciliteiten passen we aan op specifieke projecteisen en -voorwaarden.

Onderzoek in het Improvement Centre

Delphy Improvement Centre voert teeltgerelateerd onderzoek uit met inzet van innovaties en een diversiteit aan teeltsystemen. Resultaten uit onderzoek en demonstratie kunnen direct door ondernemers gebruikt worden en dragen direct bij aan hun resultaat. Delphy Improvement Centre onderscheidt zich door de nauwe band met de adviseurs van Delphy die dagelijks bij de ondernemer op het bedrijf komt. Vraag naar kennis en aanbod van kennis komen bij Delphy samen en daar profiteert de ondernemer van. Een teeltadviseur maakt ook deel uit van de begeleidingscommissie, zodat praktische teeltkennis aanwezig is.

Erkende kennisinstelling

Delphy Improvement Centre is een erkende kennisinstelling. Daardoor kan onderzoek met publieke middelen gefinancierd worden. Er worden publiek-private experimenten uitgevoerd, waarbij financiering van een publieke bron gecombineerd wordt met een private bijdrage van ondernemers, gewasorganisaties of toeleveranciers. Deze vorm van financiering geeft open kennisontwikkeling, waarbij de kennis voor iedereen vrij beschikbaar komt. Naast deze publiek-private projecten voeren we ook 100% privaat gefinancierde projecten uit waarbij de resultaten exclusief toekomen aan de opdrachtgever(s).

Kennisimplementatie

Ontwikkelde kennis moet toegepast en geïmplementeerd worden. Delphy Improvement Centre biedt hiervoor, naast de gebruikelijke publicaties, een scala van mogelijkheden. De projecten met open kennisontwikkeling worden bezocht door (inter)nationale ondernemers, we organiseren kennisdagen en evenementen waarin de resultaten gedeeld worden en toeleveranciers gebruiken de demonstratieprojecten om hun techniek of ontwikkeling aan potentiële klanten te tonen. Uiteraard vindt ook individuele begeleiding plaats om nieuwe kennis toe te passen op het bedrijf.

Improvement Centre Bleiswijk

Welkom op de Delphy onderzoekslocatie Improvement Centre. Hier voeren wij onderzoek uit in Glastuinbouw. We Grow Knowledge!