Innovatieve duurzame fruitteeltsystemen

Doel van het project is verduurzaming van de Zeeuwse fruitteelt door de teelt van gezonde en robuuste gewassen met behoud van natuur en biodiversiteit in een economisch perspectief voor de sector.

Systeemaanpak

Het gehele systeem is belangrijk. Onze aanpak is systematisch en houdt rekening met toekomstige uitdagingen op het gebied van gewasbescherming. Binnen dit project behandelen we verschillende thema’s, waaronder perenschurft, appelbloesemkever en zaagwespen. Deze systeemaanpak past binnen de ambities van de sector en voldoet aan de eisen van de overheid (conform het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030) en de wensen van de consumenten en retailers.

Kennisimplementatie

De kennis die we hebben opgedaan, met name in het PPS-project “Systeemaanpak Duurzame Teelt voor de Fruitteelt van Morgen” (LWV20320) uitgevoerd door WUR, vertalen we naar praktische toepassingen. Deze implementeren we op praktijkbedrijven. We delen de resultaten met andere fruittelers, zowel biologisch als gangbaar (NFO, Prisma), en met adviseurs/intermediairs die een belangrijke rol spelen op fruitbedrijven.

Samen werken we aan een duurzame toekomst voor de Zeeuwse fruitteelt. Uw betrokkenheid is van onschatbare waarde. We Make Growers Better.

 

Dit onderzoek loopt van januari 2022 t/m december 2024

Gerelateerde Sustainable Development Goals

SDG 12 | Vanuit een systeemaanpak werken aan een toekomstbestendige fruitteelt
SDG 17 | Samenwerking met telers

icon of UN Sustainable Development Goal 12: 12. Responsible Consumption and Production12. Responsible Consumption and Production
icon of UN Sustainable Development Goal 17: 17. Partnerships to achieve the Goal17. Partnerships to achieve the Goal

Financiering

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door:

Europese Unie logoProvincie Zeeland logo