Onderzoek

Glastuinbouw: zuiveringsplicht en waterstromen

Onze rapportage bevat een overzicht van eventuele knelpunten en een overzicht van de zaken die moeten worden gedaan. Het is mogelijk dat we met u een compleet dossier opbouwen waarmee u bij het bevoegd gezag kunt aantonen dat u nullozer bent. Lees meer…

Rapport: Effectieve aanpak van beukenbladluis

Om kwekers van boomkwekerijproducten meer bekend te maken met de producten die onder meer tegen beukenbladluis ingezet kunnen worden is er in 2014 onderzoek gedaan op de proeflocatie van DLV Plant in Boskoop. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en het eindresultaat. Lees meer…

Smart AKIS

Smart AKIS is een Europees netwerk dat Smart Farming technologieën onder de aandacht brengt van de Europese landbouwgemeenschap. Het netwerk streeft ernaar om gebruikers en onderzoekers dichter bij elkaar te brengen met betrekking tot de identificering en uitvoering van nieuwe Smart Farming Technologies (SFT’s) inspelend op de behoeften van agrariërs. Waarom een nieuw Smart Farming […] Lees meer…

Inzet groenfosfaat

Melkveebedrijven die meedoen aan derogatie mogen geen fosfaatkunstmest gebruiken. Om maïs toch een fosfaatgift te kunnen geven door middel van rijenbemesting bij zaaien is een oplossing gevonden in bewerkte dierlijke fosfaat. Lees meer…