Onderzoek

Levende Bodem

“In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Door het gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen… zijn we in een neerwaartse spiraal beland, waarbij de bufferende werking van […] Lees meer…

Valerie

Valorisatie van Europees onderzoek voor innovatie in de land- en bosbouw De vraag naar voedsel en vezels stijgt en blijft stijgen. Om hier goed op in te kunnen spelen, is het essentieel dat de wetenschap werkt aan baanbrekend onderzoek in de land- en bosbouw. De focus is breder dan alleen voedsel en vezels, aangezien goed […] Lees meer…

Aanpak Perceelsemissie Fryslân

Brede toepassing van haalbare en effectieve maatregelen Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater komt nog regelmatig voor. Dit is een bedreiging voor de toelating van middelen die in te hoge concentraties worden gemeten. Het terugdringen van emissies is een gemeenschappelijk belang, vooral voor u als akkerbouwer. Maar ook voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen en de […] Lees meer…

Kwaliteitselementen calcium & magnesium in één gecoate meststof

Osmocote CalMag bevat de kwaliteitselementen calcium en magnesium en is een belangrijke aanvulling in elke potgrond: zeker bij ‘peat-free’ en/of potgronden met houtvezels, bark, kokos en compost. Om dit aan te tonen heeft ICL Specialty Fertilizers in 2017 een demo uitgevoerd op het Onderzoekscentrum Boomkwekerij in Boskoop.   De resultaten van de uitgevoerde demo kunt […] Lees meer…

Agricorder DNA veldtest voor bacterieziekten in pootaardappelen

Doel van het project Agricorder is het maken van een DNA test voor het aantonen van (latente) bacteriebesmettingen in pootaardappelen. Het betreft een test die op het boerenerf uitgevoerd kan worden, aanvullend op PCR toetsing die door NAK en de pootgoedhandelshuizen wordt uitgevoerd. De test geeft de teler snel inzicht in de besmettingssituatie van de […] Lees meer…

Kennisverspreiding Veenkoloniën

De resultaten van elf praktijknetwerken in de Veenkoloniën worden verder verspreid in het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën”. Inclusief leerpunten en voortgangsberichten! Lees meer…

Glastuinbouw: zuiveringsplicht en waterstromen

Onze rapportage bevat een overzicht van eventuele knelpunten en een overzicht van de zaken die moeten worden gedaan. Het is mogelijk dat we met u een compleet dossier opbouwen waarmee u bij het bevoegd gezag kunt aantonen dat u nullozer bent. Lees meer…

Smart AKIS, Horizon 2020 thematisch netwerk

Smart AKIS ontwikkelt een zelfstandig thematisch netwerk rondom ‘Smart Farming Technology’ (SFT) waarbij uitwisseling tussen onderzoek, industrie, adviesdiensten en de praktijk centraal staat. In het project is een inventarisatie gedaan van technologie die in Europa op de markt is, en een enquête over wensen en verwachtingen van boeren en tuinders ten aanzien van SFT in 8 Europese landen. In het project wordt tevens een aantal succesvolle innovaties geanalyseerd om te achterhalen wat de factoren voor succes zijn geweest, om daar van te leren voor nieuwe innovaties. Resultaten zijn de vinden op de projectwebsite www.smart-akis.com Lees meer…