Onderzoek

Agro Fossil Free

Binnen het project Agro Fossil Free wordt geinventariseerd welke technieken er in de EU beschikbaar zijn ter vervanging van het gebruik van fossiele energie met het doel om de boeren deze technieken te gaan laten gebruiken en daarmee vrij van fossiele energie te kunnen boeren. Lees meer…

Toekomstbestendig Glastuinbouwcluster Greenport West-Holland

Horti Science Parc Oostland: Ontwikkelen, uitvoeren en opleiden! De Roadmap Next Economy (RNE) schetst een beeld van de regionale uitdagingen en opgaven voor de komende decennia. Daarin is beschreven dat de transitie van de economie wordt gedreven door een aantal dominante ontwikkelingen, waaronder digitalisering en energietransitie. In het Horti Science Parc Oostland in Bleiswijk geven […] Lees meer…

BIOFRUITNET

Wat zijn de doelen van het project? BIOFRUITNET heeft een visie op de toekomstige biologische fruitteelt in de EU. Een fruitteelt die praktisch goed uitvoerbaar is, winstgevend en duurzaam. Om dit doel te bereiken hebben de partners van BIOFRUITNET de volgende doelstellingen opgesteld: * Verzamelen en bundelen van bestaande kennis voor de praktijk: beschikbare wetenschappelijke […] Lees meer…

Peenacademie

De wortelteelt in een van de belangrijkste vollegrondgroentegewassen in Nederland, zowel voor de gangbare als de biologische landbouw, en Flevoland is de belangrijkste Provincie voor deze teelt. Een groot deel van de productie wordt geëxporteerd, productkwaliteit is een belangrijke voorwaarde op te kunnen exporteren . De telers krijgen te maken met steeds verdergaande (bovenwettelijke) eisen […] Lees meer…

Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland

Met het oog op de sterk stijgende wereldbevolking is er grote behoefte aan vernieuwende landbouwmethoden om de productie van voedsel per vierkante meter sterk op te voeren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het verticaal telen van producten in een gesloten, volledig geconditioneerde omgeving, waar de teelt (meestal) in meer lagen boven elkaar geproduceerd wordt met […] Lees meer…

Smart Protein

Een Horizon 2020 project met 33 partners. Hoofddoelen: het ontwikkelen van  nieuwe voedingsproducten op basis van eiwitgewassen en het verwaarden van reststromen uit de voedingsindustrie. Lees meer…

CIMAT: multi-inzetbare robots in de landbouw

CIMAT: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology Traditioneel gaan schaalvergroting en mechanisering hand in hand. Maar deze strategie biedt geen oplossing voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven die zich richten op de bioteelt of op specifieke nicheteelten zoals groente, (klein) fruit of bomen. Deze bedrijven zijn vragende partij voor multifunctionele machines, inzetbaar bij diverse landbouwtaken […] Lees meer…