Onderzoek

Data-driven potato production

European potato producers are facing a series of challenges such as crop pests, diseases and climate change. Hence, this use case adopts a holistic approach based on research and a unique blend of cutting-edge technologies while offering inexpensive yet valuable advice to farmers. An innovative, market-ready smart farming solution supports irrigation, pest management and fertilisation. […] Lees meer…

Leve(n)de Bodem Brabant

Leve(n)de Bodem Brabant wil de akker- en tuinbouwers in de provincie Noord-Brabant bewust laten worden van het belang van een goede organische stof voorziening en weten hoe emissies van middelen en nutriënten naar grond- en oppervlaktewater vermeden kunnen worden. Door de kennis over de verschillende kwaliteiten organische stof (in de bodem en van de aangevoerde materialen) bij ondernemers in de provincie Noord-Brabant te vergroten, kunnen zij hierop gerichte (innovatieve) management maatregelen nemen.  Lees meer…

Demonstratie en effectiviteit onderzoek driftreducerende spuittechnieken

Door wijzigingen in het Activiteitenbesluit over de voorschriften van driftreducerende spuittechnieken en het verplicht gebruik van een drukregistratie voorziening bij een aantal technieken is voor de telers informatie nodig over de systemen, machines en middelen om een verantwoorde keuze te kunnen maken welk systeem aan te schaffen en toe te passen. Lees meer…