Onderzoek

Multicote in pot- en containerteelt

Delphy voert al enkele seizoenen in verschillende gewassen proeven uit voor Haifa. Dit seizoen zijn verschillende Multicote samenstellingen toegepast, maar ook is bekeken wat de meerwaarde van wateroplosbaar bijmesten met Cal-Prime oplevert. Lees meer…

Organische bemesting in pot- en containerteelt

Compacte groei is voor Hydrangea paniculata van meerwaarde. Zonder remmen kan dit mogelijk zijn met aangepaste bemesting. Om dit aan te tonen is in 2018 een onderzoek opgezet op het Onderzoekscentrum Boomkwekerij in Boskoop waarbij de (basis)bemesting met organische meststoffen is vergeleken met een CRF bemesting. Om aan de bemestingsbehoefte van het gewas te voldoen […] Lees meer…

Growing a Green Future

Het project Growing a Green Future wil bijdragen aan de overgang van een economie die op fossiele brandstoffen loopt naar een economie met biomassa als grondstof. Lees meer…

Duurzaam teeltconcept belichte tomaten

Doelstelling: ·       Bijdragen aan de transitie naar een fossielvrije glastuinbouw Ras: ·       Merlice (geënt getopt) op Maxifort Plantdatum: ·       11 augustus 2018 Belichting: ·       115 µmol/m2/s Son-t   ·       52 µmol/m2/s LED topbelichting   ·       60 µmol/m2/s LED tussenbelichting Glas: ·       Albarino Ultra low Haze, 2AR; (maximaal licht in de winter) Schermen: ·       Luxous 1147 […] Lees meer…

Levende Bodem

“In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Door het gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen… zijn we in een neerwaartse spiraal beland, waarbij de bufferende werking van […] Lees meer…

Valerie

Valorisatie van Europees onderzoek voor innovatie in de land- en bosbouw De vraag naar voedsel en vezels stijgt en blijft stijgen. Om hier goed op in te kunnen spelen, is het essentieel dat de wetenschap werkt aan baanbrekend onderzoek in de land- en bosbouw. De focus is breder dan alleen voedsel en vezels, aangezien goed […] Lees meer…

Aanpak Perceelsemissie Fryslân

Brede toepassing van haalbare en effectieve maatregelen Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater komt nog regelmatig voor. Dit is een bedreiging voor de toelating van middelen die in te hoge concentraties worden gemeten. Het terugdringen van emissies is een gemeenschappelijk belang, vooral voor u als akkerbouwer. Maar ook voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen en de […] Lees meer…

Kwaliteitselementen calcium & magnesium in één gecoate meststof

Osmocote CalMag bevat de kwaliteitselementen calcium en magnesium en is een belangrijke aanvulling in elke potgrond: zeker bij ‘peat-free’ en/of potgronden met houtvezels, bark, kokos en compost. Om dit aan te tonen heeft ICL Specialty Fertilizers in 2017 een demo uitgevoerd op het Onderzoekscentrum Boomkwekerij in Boskoop.   De resultaten van de uitgevoerde demo kunt […] Lees meer…

Agricorder Friesland: DNA veldtest voor bacterieziekten in pootaardappelen

Doel van het project Agricorder is het maken van een DNA test voor het aantonen van (latente) bacteriebesmettingen in pootaardappelen. Het betreft een test die op het boerenerf uitgevoerd kan worden, aanvullend op PCR toetsing die door NAK en de pootgoedhandelshuizen wordt uitgevoerd. De test geeft de teler snel inzicht in de besmettingssituatie van de […] Lees meer…

Agricorder, test op locatie