ADaM & PreciLa

De mogelijkheden van data verzamelen en verwerken met algoritmes zijn enorm, maar worden vooralsnog onvoldoende benut door de implementatie van precisielandbouw. ADaM&PreciLa wil door verbeterd Agri-DataManagement (ADaM), technische innovaties en praktijkdemonstraties, PrecisieLandbouw (PreciLa) in Vlaanderen en Nederland tot bij de teler te brengen. De focus ligt op fruitteelt en akkerbouw.

Onderzoek

We testen verschillende toepassingen zoals

  • variabele bemesting en groeibeheersing
  • slimme irrigatie
  • variabel zaaien

voor het genereren en vertalen van ruwe data naar praktijkgerichte adviezen. Data over de teelten tijdens de groei en oogst zullen verzameld worden met bestaande en nieuwe technieken om tot interpreteerbare informatie te komen. Op basis van die data testen en demonstreren we verschillende variabele teeltmaatregelen (variabele bemesting/groeibeheersing, irrigatie, spuiten en zaaien/planten) m.b.v. taakkaarten.

Om precisielandbouw toe te kunnen passen is het ook nodig alle data inzichtelijk te krijgen in één geconnecteerd platform, waaruit de data gevisualiseerd en gedeeld kunnen worden tussen verschillende actoren (data verzamelaar, teler, adviseur, …). Dat willen we bereiken door de platformen van de projectpartners verder uit te bouwen en op een gestandaardiseerde manier data te laten uitwisselen met diverse data-aanbieders en -afnemers. Bestaande onduidelijkheden over de technische aspecten van precisielandbouw zoals het vereiste niveau van precisie zullen weggewerkt worden. Tenslotte moeten de telers een duidelijk inzicht krijgen in de bijhorende investerings- en werkingskosten t.o.v. de potentiële meeropbrengst en de waarde van de gegenereerde data (i.e. een economische evaluatie) om precisielandbouw naar de praktijk te kunnen brengen.

Locaties

Delphy neemt actief deel aan de uitvoering van experimenten in de zuidelijke provincies van Nederland, met een focus op fruitteelt en akkerbouw.

Initiatieven

In de komende jaren plannen we verschillende (demonstratie-)evenementen om onze voortgang te tonen en kennis te delen. We Make Growers Better!

Projectinformatie

Meer informatie over dit project vindt u op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Dit onderzoek loopt van april 2023  t/m eind maart 2026

Gerelateerde Sustainable Development Goals

SDG 12 | Effectief en efficiënt inzetten van teelthandelingen per boom of zone. Doel is de juiste beslissing te nemen voor elke boom en plant.
SDG 17 | Kennisuitwisseling tussen landen (Nederland – Vlaanderen) en sectoren (akkerbouw – fruitteelt) om van elkaar te leren en samen precisielandbouw verder te ontwikkelen.

icon of UN Sustainable Development Goal 12: 12. Responsible Consumption and Production12. Responsible Consumption and Production
icon of UN Sustainable Development Goal 17: 17. Partnerships to achieve the Goal17. Partnerships to achieve the Goal

Financiering

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door:

Europese Unie – Interreg VI Vlaanderen-Nederland logo

Partners

Partners in ADaM & PreciLa

 logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo