Delphy pakt onderzoek naar engerlingen innovatief op

27 mei 2024

Delphy wil onderzoek opstarten onder gecontroleerde omstandigheden naar de aanpak van engerlingen. Hiervoor heeft Delphy afgelopen jaren gewerkt aan een kweeksysteem van meikevers op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt. Ook is geïnvesteerd in het monitoren van de kevers met het camerasysteem PATS-C.

Probleem

Onderzoeker Jeroen van der Meij legt uit dat engerlingen een groot probleem zijn in boomkwekerijgewassen, maar ook op golfbanen, grasland en andere gewassen. Engerlingen zijn sterk gekromde larven met een zakvorming achterlijf van de meikever, junikever, rozenkever of bladspruitkever. De levensduur van de larven is per soort verschillend en kan variëren van 1 tot 4 jaar. Ze vreten aan de wortels van planten en kunnen daarom enorm veel schade veroorzaken.

Aanpak

Volgens Van der Meij is er veel behoefte aan een goede aanpak van engerlingen. “In het verleden zijn veel praktijkproeven gedaan, maar resultaten waren vaak zeer wisselend. Wij denken dat we met onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden nieuwe mogelijkheden kunnen toetsen en hebben daarom afgelopen twee jaar geïnvesteerd in de opzet van een kweek van kevers en engerlingen. Wij zijn blij dat dit is gelukt. Nu kunnen we voor opdrachtgevers bijvoorbeeld toelatingsonderzoek gaan uitvoeren of kijken naar andere innovatieve ontwikkelingen. We hopen op die manier de praktijk te helpen met nieuwe oplossingen tegen een groot probleem.”

Bij de opzet van het kweeksysteem heeft Delphy ook samen met PATS gekeken naar de mogelijkheden van het geautomatiseerd scouten van vliegende meikevers. Hiervoor is op de Onderzoekskwekerij gebruik gemaakt van het systeem PATS-C. Met behulp van een camerasysteem worden waarnemingen gedaan. Een online dashboard biedt inzicht in de ontwikkeling van de plaag. Van der Meij: “Dat systeem werkte mooi en maakte de vlucht goed inzichtelijk. De meikevers vlogen gedurende een periode van 4 weken, maar op een vast moment, maar één uur per dag. PATS heeft ook vleermuisachtige micro-drones die in de glastuinbouw worden ingezet om vlinders weg te vangen. Misschien zijn daar ook wel mogelijkheden voor in de open teelt.”

Kweeksysteem engerlingen – Onderzoeker Jeroen van der Meij