Delphy test ‘lokale’ potgronden in project CloseCycle

10 juni 2024

Het Europese Interreg-project CloseCycle is dit jaar gestart met de ambitie om partijen samen te brengen om te werken aan gesloten kringlopen. Delphy gaat op haar Onderzoekskwekerij in Hazerswoude-Dorp diverse onderzoeken uitvoeren met reststromen uit de regio. Hiervoor wordt een lokaal netwerk ontwikkeld met boomkwekers uit Greenport Boskoop, de gemeente Alphen aan den Rijn en bedrijven uit diverse sectoren. Eén van de onderzoeken is het testen van verschillende veenarme en veenvrije potgronden gebaseerd op lokale reststromen.

Verschillende substraten

Vorige week zijn twaalf verschillende substraatmengsels gemaakt van een breed scala aan hernieuwbare grondstoffen variërend van houtvezel en verschillende soorten compost uit de regio tot gefermenteerde maïs, biochar, Miscanthus, droge mestfractie, etc. In de mengsels zijn Thuja’s opgepot. Delphy gaat de groei van de planten in de verschillende substraten volgen.
Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in potgrond is een belangrijke uitdaging voor telers. Delphy heeft afgelopen jaren al het nodige onderzoek uitgevoerd naar veenarme en veenvrije mengsels. Het onderzoek binnen CloseCycle gaat duidelijk een flinke stap verder met nieuwe en lokale reststromen. Het zou mooi zijn als deze reststromen uiteindelijk opgewaardeerd kunnen worden tot waardevolle grondstoffen voor bijvoorbeeld de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten.

Internationaal

Het interregionale project CloseCylce wordt uitgevoerd door 18 Europese partijen binnen de North Sea regio, te weten Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Denemarken. De uitvoerende partijen gaan allen aan de slag in hun eigen regio of land om reststromen op te waarderen tot waardevolle eindproducten geschikt voor landbouw, steden of andere specifieke doeleinden. Zo worden kringlopen gesloten. Voor ieder land is een specifieke focus gedefinieerd, afhankelijk van de bestaande reststromen in dat land of in de regio. De partijen delen de kennis om van elkaar te leren. Bijvoorbeeld in België gaat een onderzoekspartij kijken naar het de mogelijkheden van afvalstromen uit de glastuinbouw. In Denemarken is een school die zich richt op groene bio-economie en circulariteit en een boerderijfabriek heeft voor groene bioraffinage, een biogasinstallatie en een pilot-biocharfabriek. Delphy gaat naast de ‘potgrondproef’ ook onderzoek doen naar het gebruik van reststromen voor bijvoorbeeld in de vollegrond.