Delphy Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt

De Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt, gelegen aan de Dijkgraafweg 32 in Hazerswoude-Dorp, biedt uitstekende mogelijkheden voor onderzoek. Onze locatie beschikt over een moderne kas met afzonderlijke kassecties, containervelden en proefvelden voor vollegrondsteelt. Onze proeven worden met de hoogste mate van vertrouwelijkheid behandeld en uitgevoerd door deskundige teeltspecialisten en onderzoekers die diep verankerd zijn in de praktijk. We bieden flexibiliteit aan om te voldoen aan uw specifieke behoeften, waaronder de optie om onderzoeksresultaten en conclusies breed te verspreiden, indien gewenst.

We Make Growers Better!

Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt Hazerswoude-Dorp

Welkom op de Delphy onderzoekslocatie ‘Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt’. We Grow Knowledge!