Jeroen van der Meij Projectmanager onderzoek sierteelt

Ik doe onderzoek naar optimale teelttoepassingen bij boomkwekerijgewassen en vaste planten. Ik voer proeven en projecten uit die gerelateerd zijn aan boomteeltprocessen en technieken zoals optimale bemesting en gewasbescherming (registratie / effectiviteitsonderzoek). Naast deze onderwerpen worden ook nieuwe producten en ontwikkelingen getest zoals nieuwe soorten substraten, toplagen en duurzame productiemethoden van sierteeltgewassen. Het is interessant om op de eerste rij te zitten om te zien hoe toekomstbestendige voedsel- en bloemproductie zich ontwikkelt. Delphy is een zeer krachtig netwerk in praktisch onderzoek, advies en consultancy in tuinbouw en landbouw. Als ik tijd doorbrengt met vrienden en familie vind ik het leuk om te discussiëren en na te denken over de filosofie van de natuur en het weer en hoe deze toe te passen of te combineren in het dagelijks leven.
Expertise
Regio's