LED belichting in Boomkwekerij en vasteplantenteelt

Op de onderzoekskwekerij boomteelt en vasteplantenteelt in Hazerswoude is een kasafdeling ingericht met LED-verlichting in een hoog en een laag lichtniveau. Het lichtspectrum is gekozen op basis van kennis en ervaring in de glastuinbouw.

Wat zijn de voordelen van LED-belichting?

Om inzicht in de voordelen te krijgen is deze onderzoeksafdeling ingericht. De aanname is dat telen onder LED kan bijdragen aan

 • Een andere bloeiwijze
 • Teeltversnelling, eerder uitleveren van planten
 • Groeiregulatie
 • Compact telen zonder chemische remming
 • Beter resultaat in perioden met minder licht
 • Eerdere beworteling en weerbaarder gewas

Neveneffecten

 • Energiebesparing (minder transport)
 • Tijdsbesparing (gelijktijdige bloei)
 • Minder reizen naar buitenlandse vestigingen
 • Hogere productie: verlenging teeltseizoen
 • Kwaliteit: compacte planten

Investeren in LED belichting?

Wij bieden u een laagdrempelige mogelijkheid aan om een proef op te zetten. Wilt u investeren in belichting? Laat dan oriënterend onderzoek uitvoeren. Vraag nu een proefonderzoek aan en profiteer van:

 • Persoonlijk overleg over uw gewas (u kunt uw eigen planten inbrengen)
 • Maatwerk: bepaal het aantal planten, de tijdsduur en de contactmomenten
 • Samenwerking met onze ervaren onderzoekers
 • Een gezamenlijk opgestelde eindconclusie

Gerelateerde Sustainable Development Goals

SDG 7 | De doeltreffendheid van energie-input bij siergewassen.

icon of UN Sustainable Development Goal 7: 7. Affordable and Clean Energy7. Affordable and Clean Energy