Hans Kok Adviseur en onderzoeker Bloembollen

Onderzoeker en adviseur Bloembollen en Bolbloemen met specialisatie Lelie bollen- en bloementeelt in de regio Noord- en Zuid-Holland en Drenthe. Mijn grootste drive om bij Delphy te werken is de grote mate van vrijheid. Ik ben vrij om te doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. Dit motiveert mij enorm en geeft mij veel genoegdoening en plezier in mijn werk. Ik vind het leuk als ik mensen kan helpen om problemen met hun gewas op te lossen. Vooral nu het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds meer onder vuur komt te liggen wordt het voor bedrijven belangrijker om te zoeken naar andere oplossingen om problemen te voorkomen. Kennis die ik heb opgedaan in 27 jaar lelieonderzoek bij PPO, onderdeel van WUR en 5 jaar als voorzitter van ROL komen mij hierbij van pas.
Expertise
Regio's