Herbicidenonderzoek bloembollen

Het middelenpakket voor de onkruidbestrijding wordt steeds kleiner. Het blijft daarom belangrijk om herbiciden die nieuw beschikbaar komen uit te testen om te kijken naar effectiviteit en eventuele fytotox/gewasschade en opbrengstderving. De herbicidenonderzoeken vinden plaats in samenwerking met leveranciers en telers.

Herbicidenonderzoek op de proeftuin

Afgelopen jaren is er herbicidenonderzoek uitgevoerd op de proeftuin Bloembollen in lelie, gladiool, bijzondere bolgewassen, vaste planten, pioen en hyacint. In vaste planten wordt naast herbiciden ook gekeken naar de mogelijkheden van een mechanische onkruidbestrijding. We zoeken naar mogelijkheden om een lagedoseringsysteem toe te passen.

Effectief en duurzaam

Deze manier van onkruid bestrijden is effectief en duurzamer omdat het onkruid wordt aangepakt als het nog heel klein is, wat resulteert in het gebruik van aanzienlijk minder actieve stoffen. Deze methode heeft een positieve impact op de waterkwaliteit. Door minder emissie naar het grond- en oppervlaktewater dragen we bij aan een duurzamere toekomst. We make growers better!

 

Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd.

Gerelateerde Sustainable Development Goals

12, 14, 15 | alternatieve bestrijding met minder emissie van chemische middelen naar milieu en grond- en oppervlaktewater. Op zoek naar methoden (lage dosering systeem, mechanische onkruidbestrijding) of minder milieubelastende middelen om milieubelasting te beperken.

icon of UN Sustainable Development Goal 12: 12. Responsible Consumption and Production12. Responsible Consumption and Production
icon of UN Sustainable Development Goal 14: 14. Life Below Water14. Life Below Water
icon of UN Sustainable Development Goal 15: 15. Life on Land15. Life on Land