Malu Steenwijk Onderzoeker Bloembollen

Ik houd mij bezig met praktijkonderzoek naar duurzame oplossingen voor de bloembollenteelt. Op onze proeftuin in Lisse ontwikkelen wij door onderzoek en demonstraties nieuwe kennis en innovaties die bijdragen aan oplossingen voor de huidige en toekomstige uitdagingen van de bloembollensector: duurzamer telen met behoud van een vitale, weerbare en rendabele teelt. De nauwe connectie met de praktijk maakt dat mijn werk relevant voelt en dat opgedane kennis tijdens mijn onderzoeksprojecten snel toepasbaar is door telers op het eigen bedrijf. We streven naar een duurzame manier van telen waarbij de mogelijkheid voor telers om een vitale en rendabele teelt te behouden niet uit het oog wordt verloren.
Expertise
Regio's