Heetstookonderzoek tulp ter bestrijding van tulpengalmijt

Een alternatieve methode om tulpengalmijt te bestrijden en de toekomst van de tulpenteelt veilig te stellen

Inleiding

In 2025 zal de toelating voor de werkzame stof spirotetramat vervallen. De fabrikant heeft aangegeven geen procedure voor verlenging te starten vanwege strenge toelatingseisen. Dit vormt een groot probleem voor de tulpensector. Spirotetramat, normaal gesproken toegepast via Movento, wordt tweemaal gebruikt na het koppen om tulpengalmijt tijdens de bewaring te voorkomen. Het is een effectief middel met op- en neerwaartse systemische werking dat de bol beschermt tot na het rooien. Het wegvallen van deze behandeling zal de verspreiding van tulpengalmijt onbeheersbaar maken, met ernstige gevolgen voor de tulpenteelt. Bovendien is galmijt een belangrijke verspreider van het TVX-virus, wat het probleem verder vergroot.

Alternatieven en Uitdagingen

Chemische bestrijding met Vertimec en/of Apollo, door te dompelen, vergroot het risico op Fusariumaantasting en kan op termijn ook verdwijnen. CATT-behandeling en ULO-behandeling zijn effectief tegen tulpengalmijt, maar lastig op bedrijfsschaal te implementeren vanwege benodigde aanpassingen aan cellen en apparatuur. Het gebruik van roofmijten wordt onderzocht, maar is nog niet klaar voor bedrijfsmatige toepassing.

De oplossing: heetstoken

We geloven dat heetstoken de oplossing kan zijn. Bollentelers zijn vaak al bekend met deze methode en beschikken over de benodigde apparatuur, waardoor het relatief eenvoudig op hun eigen bedrijf kan worden toegepast.

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een alternatieve, duurzame methode om tulpengalmijt te bestrijden. Heetstoken wordt als mogelijke geschikte bestrijdingsmethode beschouwd. We zullen onderzoeken of deze methode voldoende tulpengalmijt kan bestrijden, terwijl de kwaliteit, opbrengst en verklistering van tulpenbollen worden gewaarborgd.

Toekomstperspectief

Als de heetstookmethode inderdaad geschikt blijkt om tulpengalmijt te bestrijden met behoud van kwaliteit en opbrengst, kan dit de toekomst van de tulpenteelt veiligstellen. Met het wegvallen van Movento/Batavia in 2025 staat de continuïteit van de tulpenteelt op het spel. Bovendien elimineert deze methode de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen, waardoor het risico van toekomstige problemen door verlies van toelatingen wordt beperkt. Dit project richt zich op een duurzame bestrijdingsmethode met een blijvende oplossing voor de toekomst.

Looptijd van het project is van juli 2022 t/m augustus 2025

 

Gerelateerde berichtgeving

Heetstook tulpengalmijt, Stichting Bloembollenonderzoek

Heetstook met voorbehandeling tegen tulpengalmijt, Platform Bloem

 

Gerelateerde Sustainable Development Goals

SDG 6, 12 | alternatief voor chemische gewasbescherming waardoor minder emissie van chemische middelen naar milieu en grond- en oppervlaktewater. Continuïteit van de tulpenteelt.

icon of UN Sustainable Development Goal 6: 6. Clean Water and Sanitation6. Clean Water and Sanitation
icon of UN Sustainable Development Goal 12: 12. Responsible Consumption and Production12. Responsible Consumption and Production

Financiers

Royal Anthos logoStichting Bloembollenonderzoek logoBrancheorganisatie Sierteelt logo

Partners

Dit project is opgestart in samenwerking met acht tulpentelers en WUR

Wageningen University & Research logo

Wageningen University & Research

In 2022 is een heetstookonderzoek gestart i.s.m. met WUR, als onderdeel van de Verbindend Verklaring van Stichting Bloembollenonderzoek. Delphy onderzoekt de effecten van verschillende temperatuur- en duurbehandelingen op tulp. WUR voert dezelfde behandelingen uit op gekweekte tulpengalmijten in het modelgewas knoflook. www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/plant-research/glastuinbouw.htm