Doorlopend dahliaonderzoek

Biostimulanten (2018 t/m 2022)

Delphy’s team Bloembollen heeft sinds 2018 onderzoek uitgevoerd naar biostimulanten en gewasbeschermingsmiddelen in het gewas dahlia. Het onderzoek heeft zich gericht op de impact van biostimulanten en groene middelen op de gewasstand, weerbaarheid en opbrengst. In 2021 is onderzocht of het mogelijk is om met een hogere plantdichtheid te planten, terwijl het percentage 1-en voldoende hoog blijft bij toepassing van verschillende geselecteerde biostimulanten.

Duurzame bestrijding wortelknobbelaal (2022 t/m 2024)

Dahlia als waardplant

Dahlia wordt vaak geteeld in rotatie met vaste planten, waardoor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloïdogyne hapla) een probleem kan vormen voor dahliatelers. Ook Zantedeschia’s kunnen door dit aaltje worden aangetast. Wortelknobbelaaltjes worden vermeerderd in de teelt van Zantedeschia, wat gevolgen heeft voor de daaropvolgende teelt van dahlia en vaste planten. Bovendien is peen, een veelvoorkomende gewasrotatie met dahlia, ook een waardplant voor wortelknobbelaaltjes.

Negatieve effecten van noordelijk wortelknobbelaaltje

Noordelijk wortelknobbelaaltje heeft negatieve effecten op het veld, zoals plekgewijze groeiachterstand, verzwakte en deels verrotte wortelgestellen, en knobbels in dunnere wortels na het rooien. Knollen met zichtbare knobbels worden afgekeurd voor export, wat aanzienlijke financiële gevolgen heeft, vooral omdat een groot deel van de dahlia’s naar Amerika wordt geëxporteerd. Aangetaste knollen zijn ook ongeschikt voor vermeerdering via opleg. Inundatie is een methode om wortelknobbelaaltjes te bestrijden, maar dit is kostbaar en maakt het perceel gedurende het teeltseizoen niet beschikbaar. Bovendien heeft inundatie in de winterperiode onvoldoende effect.

Duurzame bestrijdingsmethoden

De toekomst van chemische gewasbeschermingsmiddelen is onzeker, wat een potentieel probleem kan opleveren voor de bestrijding van wortelknobbelaaltje in de dahliateelt. Dit project heeft als doel duurzame behandelingen te onderzoeken om het Noordelijk wortelknobbelaaltje te bestrijden. Mogelijke methoden zijn het toepassen van een hoge dosering compost en het gebruik van het biologische middel Charge. Het onderzoek zal bepalen of deze behandelingen effectief zijn zonder negatieve gevolgen voor het gewas.

Toekomstperspectief

Het vinden van duurzame bestrijdingsmethoden voor Noordelijk wortelknobbelaaltje kan de continuïteit van de dahliateelt waarborgen, vooral gezien het afnemende gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dit project streeft naar een blijvende oplossing voor de toekomst en helpt de sector om de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Onderzoek in samenwerking

In 2022 heeft Delphy in samenwerking met vijf dahliatelers onderzoek uitgevoerd naar duurzame alternatieven voor de bestrijding van Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloïdogyne hapla). Het onderzoek omvatte een onbehandelde controle, een chemische controle (Velum Prime), en drie duurzame behandelingen (Charge, hoge dosering compost en producten van bedrijf X). De behandelingen met Charge en compost bleken veelbelovend. In 2023 zal Delphy het onderzoek voortzetten in opdracht van Stichting Bloembollenonderzoek.

Duurzame bestrijding trips (2023)

Tripsaantasting leidt tot een aanzienlijke vertraging in de groei van planten. Meestal blijven de onderste bladeren onaangetast, maar het jonge blad vertoont vaak ernstige misvormingen. Op dit moment vertrouwen we nog steeds op chemische middelen om tripsaantasting in dahlia te voorkomen. Niettemin zijn dahlia telers zich bewust van de noodzaak om naar nieuwe, biologische bestrijdingsmethoden te zoeken met het oog op de toekomst. In 2023 zullen verschillende biologische middelen grondig worden getest op hun effectiviteit in de bestrijding van trips in dahlia. Dahlia telers zijn vastbesloten om duurzame oplossingen te vinden voor tripsbestrijding.

 

Gerelateerde berichtgeving

Wortelknobbelaal, Stichting Bloembollenonderzoek

 

Gerelateerde Sustainable Development Goals

SDG 12 | Dit onderzoek betreft alternatieve bestrijdingsmethoden zonder chemie; daardoor minder emissie van chemische middelen naar de omgeving.

icon of UN Sustainable Development Goal 12: 12. Responsible Consumption and Production12. Responsible Consumption and Production

Financiering

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door:

Stichting Bloembollenonderzoek logo