Projecten

Autonome robots voor mechanische onkruidbestrijding (ARMO)

In dit project is in de jaren 2022 en 2023 gekeken hoe de praktijkervaring van de autonome landbouwrobot Naïo Orio in de vollegrondsslateelt in Noordoost-Brabant geoptimaliseerd kan worden. Deze nieuwe techniek kan in de toekomst bijdragen aan het oplossen van arbeidsproblematiek op boerenbedrijven, het verminderen van het gebruik van herbiciden en het verminderen van risico op bodemverdichting door het veelvuldig berijden en bewerken van het land door zware machines. Lees meer…

ADaM & PreciLa

Agri-DataManagement en PrecisieLandbouw in Vlaanderen en Nederland De mogelijkheden van data verzamelen en verwerken met algoritmes zijn enorm, maar worden vooralsnog onvoldoende benut door de implementatie van precisielandbouw.  ADaM&PreciLa wil door verbeterd Agri-DataManagement (ADaM), technische innovaties en praktijkdemonstraties, PrecisieLandbouw (PreciLa) in Vlaanderen en Nederland tot bij de teler te brengen. De focus ligt op fruitteelt […] Lees meer…

GOOD: Agro-ecologie en onkruidbestrijding

Onkruidbeheersing door het toepassen van Agro-ecologie Co-creëeren, testen, toetsen en demonsteren Innovatieve en duurzame Agro-ecologische oplossingen voor onkruidbeheer   Delphy verzorgt de pilot onkruid in uien op proeflocatie Rusthoeve, Colijnsplaat   GOOD draagt bij aan de overgang naar een duurzame, op biodiversiteit gebaseerde agri-food sector met het initiëren van een EU Netwerk voor Agro-ecologisch Onkruidbeheer. Lees meer…

NUTRI-CHECK NET: Optimaliseren Mineralen Management

Nutri-check NET: Optimaliseren Mineralen Management door: Verbeteren van de precisie van mineralenmanagement in Europa door: * Oprichten van een zelfstandig, multi-actor, thematisch netwerk; * Inventarisatie van beslissing ondersteunende tools; * Bemesting op maat; * Kennisuitwisseling met alle relevante partijen. Opzetten van een NUTRI-CHECK NETwerk (NCN) voor: * Verbeteren gewasbemesting in Europa; * Uitvoeren van een […] Lees meer…

Biorural: Versnellen van de integratie van circulaire biobased oplossingen in Europese landbouwgebieden

Doelstelling “BioRural heeft als doel een Europees netwerk voor biobased economie in de landbouw te creëren om kleinschalige biobased oplossingen in de landbouw te stimuleren en het aandeel van de biobased economie te vergroten” Introductie “Een biobased economie betekent het hergebruik van biologische hulpbronnen, zoals gewassen, bossen, vissen, dieren en micro-organismen om voedsel, materialen en […] Lees meer…

Beatles: gedragsverandering naar klimaatslimme landbouw en slimme landbouwtechnologieën versnellen

BEATLES is een door de EU gefinancierd project waarin 17 bedrijven en organisaties uit 12 Europese landen samenwerken met de belangrijkste stakeholders in een zogenaamd Multi-stakeholder platform. Deze internationale samenwerking moet  bijdragen aan oplossingen voor de huidige knelpunten. Vanuit Nederland zijn Delphy en Wageningen Research vertegenwoordigd. Het project is in het najaar van 2022 van […] Lees meer…

Druppelirrigatie en fertigatie in uien

Fertigatie zou een veelbelovende maatregel kunnen zijn om stikstofuitspoeling in uien tegen te gaan. Door nutriënten dicht bij de wortelzone toe te dienen, zijn mogelijk minder meststoffen nodig en spoelt er minder uit. Dat is goed voor de waterkwaliteit. Het Actieplan Bodem & Water gaat deze maatregel daarom verder onderzoeken en Delphy voert de proeven […] Lees meer…

Quantifarm

Hoe weten we wat de beste technologie is voor een bepaald landbouwbedrijf? Dat is de vraag die leidde tot QuantiFarm, een nieuw EU-project dat onderzoekt of en hoe goed digitale hulpmiddelen presteren in de échte praktijk van de landbouw. Het project wordt uitgevoerd door 32 partners uit 20 EU-landen. Het project is opgestart in juli 2022 en zal de gewasseizoenen 2023, 2024 en 2025 gaan monitoren. Lees meer…