Het Nieuwe Plantgezondheid in Zachtfruit

Samenvatting

De productie van zachtfruit in Limburg, evenals in andere regio’s, staat voor transitieopgaven waaronder verminderen van chemische gewasbescherming.

Er bestaan vele methoden om met oog voor omgeving en milieu de plantgezondheid veilig te stellen. Deze vragen om meer strategisch teelt- en bedrijfsmanagement en moeten vaak gezamenlijk worden ingezet. Hierdoor worden ze nog maar minimaal in de praktijk worden toegepast.

In ‘Het Nieuwe Plantgezondheid in Zachtfruit’ toont het Delphy Innovative Soft Fruit Centre in Horst, de praktijkimplementatie rond een integrale aanpak van plantgezondheid waarbinnen minimalisatie van chemische gewasbescherming centraal staat.

 

Beschrijving

De land- en tuinbouw heeft te maken met overkoepelende sectoruitdagingen die vragen om overgang van productie die gericht is op kostenreductie, naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde, integrale duurzaamheid en kringlooplandbouw centraal staan. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om oogsten veilig te stellen wordt vanwege onder andere negatieve omgevingseffecten steeds meer aan banden gelegd. Zo ook in Limburg, waar een belangrijk aandeel van aardbei en zachtfruit wordt geteeld onder glas en tunnels.

Er zijn er steeds meer oplossingen voorhanden die afwijken van de traditionele manier van werken waar normaliter groene en chemische gewasbescherming met een basis van biologische bestrijders ingezet wordt. Labels als ‘On The Way To Planet Proof’ stellen eisen aan vermindering van chemische gewasbescherming, maar door gecombineerde inzet van duurzame maatregelen kunnen vooruitstrevende telers veel verder minimaliseren met gebruik van chemie.

Van fundamenteel onderzoek naar de praktijk

Fundamenteel onderzoek levert wel principes waarop teeltverduurzaming gebaseerd kan worden, maar de vertaalslag naar de praktijk blijkt vaak een struikelblok. Het Delphy ISFC (Innovative Soft Fruit Centre) staat op het scherpst van deze snede tussen academische ontwikkelingen en kennisdisseminatie voor praktijktoepassing. Delphy ISFC ontpopt zich in razend tempo tot een kennishub met evenementen waar teler, ketenpartij, en onderzoeker elkaar treffen en ideeën uitwisselen. In haar zoektocht naar impactmaximalisatie wil Delphy ISFC graag haar positieve invloed richten op onder andere de specifieke transitievraagstukken rond het verbruik chemische gewasbescherming in zachtfruit teelt. Hiervoor is het project ‘Het Nieuwe Plantgezondheid in Zachtfruit’ opgezet.

Zien is geloven

Voor doorwerking in de praktijk is het belangrijk dat de innovaties met eigen ogen door telers gezien worden en dat telers onder elkaar de gelegenheid krijgen om hun observaties te bespreken. Zien is geloven. Om deze reden wordt er in dit project gefocust op demonstratie en kennisverspreiding rondom vermindering chemische gewasbescherming in zachtfruit.

Wanneer men zachtfruit kan telen met 25% van de maximum norm aan actieve stof van het label ‘On The Way To Planet Proof’ resulteert dit in een besparing van 9.000 – 13.500 kg actieve stof ten opzichte van de reeds duurzaam geachte norm. Door een combinatie van onder andere inzet van UV robots, drones, sturen van kasklimaat en plantversterkers, willen we in demonstraties laten zien dat deze besparing haalbaar is.