Milan Franssen Projectmanager

Als projectleider focus ik op kennisontwikkeling en kennisdeling, zowel top-down als bottom-up. Mijn projecten vertalen ofwel bestaande kennis naar praktijkoplossingen, of onderzoeken nieuwe concepten en innovaties. Ik houd van multidisciplinaire vraagstukken. Binnen de landbouw is er altijd een afweging tussen praktische meerwaarde, innovatie, en kosten/baten. Samen kun je schetsen, uitproberen, en delen wat de moeite waard is. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met onderwerpen als nutriëntkringlopen, menselijk functioneren en economie. Ik probeer de resulterende visie in te zetten voor pionierende projecten.
Expertise
Regio's