Hof van Heden

De hof van Heden, een b(l)oeiend akkerbouwbedrijf’

In dit project hebben we meer vorm en inhoud gegeven aan het ‘containerbegrip’ natuur inclusieve landbouw. Dit door diverse maatregelen zoals gereduceerde grondbewerking/ goede bodembewerking, strokenteelt, akkerranden (vergroten biodiversiteit), gewas en biodiversiteit te meten.

In het kader van dit project zijn er bij zes telers onderzoeken gedaan naar de bodemgesteldheid. De verschillende telers passen verschillende grondbewerkingen toe zodat (eco)ploegen, (diep)spitten en niet-kerende grondbewerking (NKG) vertegenwoordigd zijn in dit onderzoek. Op alle percelen die meededen in dit onderzoek werden suikerbieten geteeld, behalve de percelen van teler D waar spruiten stonden.

Hierbij de linkjes naar de factsheets per onderwerp:

Bodembedekking

Bodemlevenmonitor 2022

Bodemlevenmonitor 2023

Bulkdichtheid 2022

Loopkevers en grondbewerking 2021

Loopkevers en grondbewerking 2022

Loopkevers en grondbewerking 2021-2023

Loopkevers en grondbewerking 2023

Loopkevers en strokenteelt 2021-2022

Roofmijten

Wormen en grondbewerking 2021

Wormen en grondbewerking 2021-2023

Wormen en grondbewerking 2022

Wormen en grondbewerking 2023

Uitvoerenden

Dit project wordt uitgevoerd door

Delphy logo

Delphy

Hof van Heden logo

Hof van Heden

Wageningen University & Research logo

Wageningen University & Research

Financiering

Europese Unie logoProvincie Zuid-Holland logo