Ontwikkeling Masterplan Landbouw Neom

Voeding van de toekomst in Neom: duurzame landbouw voor een groeiende bevolking

Duurzaamheid en klimaatbestendigheid zijn cruciale aspecten bij het voeden van de toekomstige stad Neom, die een verwachte bevolking van meer dan 2 miljoen mensen zal huisvesten. Het unieke uitdaging van een droog klimaat en woestijnachtige grond vereist een innovatieve aanpak voor lokale voedselproductie, terwijl duurzaamheid voorop staat.

Een duurzaam productiesysteem

Om aan deze uitdaging te voldoen, hebben we intensief gewerkt aan het ontwerpen van een productiesysteem dat op de lange termijn duurzaam en klimaatbestendig is. Ons doel is het leveren van gezond, circulair voedsel voor een diverse bevolking in Neom. We hebben gebruikgemaakt van Climate Smart Agriculture en Agro Forestry technieken, en hebben diverse methoden geïmplementeerd, variërend van open veldteelt tot geavanceerde kassystemen.

Van verkenning naar realisatie

We begonnen met een grondige verkenning van de huidige bodem- en klimaatomstandigheden. Deze informatie vormde de basis voor het identificeren van gewassen die kunnen gedijen in deze omgeving en voldoen aan de lokale vraag, zoals bepaald door ons uitgebreide onderzoek. We hebben een vruchtwisselingsschema ontworpen dat duurzaamheid bevordert op economisch, biodiversiteits-, bodemgezondheid-, watergebruik- en klimaatveranderinggebied. Door verschillende gewassen in de rotatie op te nemen, hebben we plagen en ziekten in de bodem zo goed mogelijk vermeden.

Bevordering van bodemkwaliteit en waterefficiëntie

Om de ontwikkeling van problematische nematoden en schimmels te voorkomen, hebben we gewassen zorgvuldig in de juiste volgorde geplant. Bovendien hebben we granen en peulvruchten opgenomen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Factoren zoals waterefficiëntie en zoutgehalte zijn ook geïntegreerd in ons aanpak om duurzaamheid te waarborgen. Met deze benadering hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling van een klimaatslimme landbouw, die niet alleen de lokale behoeften vervult maar ook de bodem en de planeet in optimale omstandigheden nalaat voor de toekomstige generaties van Neom. Samen werken we aan een duurzame toekomst voor deze opkomende stad: We Make Growers Better!

 

Dit project is eind november 2022 gestart.

Gerelateerde Sustainable Development Goals

11 | Duurzame steden en gemeenschappen
Neom wil de meest duurzame stad ter wereld zijn, met een zero emissie en lokale producten ondersteund door zonne- en windenergie. Dit vereist circulaire teelt, bodemverbetering en biologische landbouw, met slimme apparaten voor irrigatie, recirculatie en bemesting.

12 | Verantwoorde consumptie en productie
Neom wil een plek zijn waar mensen gezond kunnen leven en kunnen genieten van een duurzame levensstijl, inclusief gezonde voedselpatronen en voedselsystemen die hierop aansluiten

13 | Klimaatactie
De hele opzet is gericht op nul afval, geen koolstofvoetafdruk, nul emissie en recirculaire systemen die de bestaande omstandigheden verbeteren (bomen planten, de woestijn vergroenen).

15 | Leven op het land
De locatie is op dit moment onderhevig aan degeneratie vanwege de klimaatomstandigheden en het zoutgehalte. Hierdoor is het leven op het land moeilijk vol te houden. Het project moet de leefomstandigheden verbeteren en veilige havens creëren voor verstedelijking.

17 | Samenwerkingsverbanden om het doel te bereiken
We werken samen met Nederlandse leveranciers op het gebied van kassenbouw, vertical farming, data driven growing en vele andere om het bovenstaande te bereiken.

 

Partners

Wij werken samen met

MEYS Emerging Markets Research logoDLV GE logo