Mink Vermeer Senior Projectmanager Internationaal

In de particuliere sector werk ik aan projectidentificatie en -ontwerp, haalbaarheidsstudies en ontwikkeling van businessplannen, organisatorische en technische audits, financiële engineering, sourcing en matchmakingdiensten, technische assistentie, advies, onthechting en teeltondersteuning. In de publieke sector en NGO’s draag ik bij aan identificatie, formulering en beoordeling van landbouwprojecten en -programma's, implementatie en evaluatie, institutionele ontwikkeling en capaciteitsopbouw. Mijn specialismen zijn irrigatiespecialist, bewaarspecialist, verwerking, opzetten logistieke centra, marktklaar maken (sorteren, wassen, borstelen, afstaarten). Mijn doel is de wereld te verbeteren via de landbouw. Daarvoor reizen en kennismaken met veel andere culturen is voor mij een pluspunt.
Expertise
Regio's