Pilot Kringloop Noordelijke Kleischil Nederland

Kringlooplandbouw: een visie op vooruitgang

In de akkerbouw en rundveehouderij is het essentieel om zich aan te passen aan het innovatieve concept van kringlooplandbouw. Voor dit concept bestaat geen blauwdruk, maar het geeft richting aan de ontwikkeling van de landbouw in de komende jaren. Met als resultaat een technisch, economisch en ecologisch haalbaar concept voor boeren en tuinders.

Kernwaarden

Duurzaam beheer van bodem en water, inzet van geavanceerde technologie en een focus op biodiversiteit zijn de kernwaarden in dit project. We streven naar het gebruik van reststromen voor een optimale benutting van mineralen en organische stoffen.Kringlooplandbouw verschilt per regio en bedrijf. Daarom ligt samenwerking voor de hand; vooral tussen akkerbouw en veehouderij.

Samen Sterker

Onder de vlag van dit project werken wij aan het creëren en testen van baanbrekende regionale modellen van kringlooplandbouw, gebaseerd op de ideeën van de deelnemers in het samenwerkingsverband. Dit is een krachtige alliantie tussen twee akkerbouwers, drie melkveehouders, Delphy en DLV Advies. Randvoorwaarden zijn de praktische toepasbaarheid en economische haalbaarheid.

We Make Growers Better

 

Financiering

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Europese Unie logoMinisterie van LNV logo