Pilot Kringloop Noordelijke Kleischil Nederland

Financiers

Kringlooplandbouw

De akkerbouw en rundveehouderij staan voor de uitdaging de komende jaren invulling te geven aan het concept kringlooplandbouw. Voor dit concept bestaat geen blauwdruk, maar het geeft richting aan de ontwikkeling van de landbouw in de komende jaren. Met als resultaat een technisch, economisch en ecologisch haalbaar concept voor boeren en tuinders.

Duurzaam beheer van bodem en water, inzet van moderne technologie en aandacht voor biodiversiteit zijn belangrijke pijlers onder het concept. Kringlooplandbouw zal van regio tot regio verschillen, afhankelijk van de regionale situatie. Maar ook van bedrijf tot bedrijf omdat ook tussen bedrijven grote verschillen bestaan. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij ligt in veel gebieden voor de hand, evenals het gebruik van reststromen voor het beter benutten van mineralen en organische stof.

Samenwerking

Dit project is gericht op het ontwikkelen en testen van regionale inspirerende voorbeelden van kringlooplandbouw. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van twee akkerbouwers, drie melkveehouders, Delphy en DLV Advies. Wij doen dit ‘bottom up’, gebaseerd op de ideeën van de deelnemers in het samenwerkingsverband. Praktische haalbaarheid en bedrijfseconomie zijn belangrijke randvoorwaarden voor de deelnemers.

Bijeenkomst 14 juli

Op 14 juli 2022 was er een veldbijeenkomst bij Ron Iwema in Rasquert waar winterveldbonen, kruidenrijk grasland en onderzaai in snijmais centraal stonden. Deze drie teelten passen binnen de eco-regeling in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het artikel  ‘Eco-regeling: winterveldbonen, kruidenrijk gras en rietzwenk bij mais op klei’ dat naar aanleiding van deze bijeenkomst is geschreven kunt u op deze pagina downloaden.

 

Share:
Doorlooptijd 1 November 2021 - 31 December 2022

Project team

Jan Kiers

Projectleider

06 22 99 39 99

j.kiers@delphy.nl

Harm Brinks

Projectadviseur Akkerbouw

06 20 42 38 95

h.brinks@delphy.nl

Ap van der Bas

Projectadviseur Melkvee

06 51 40 94 48

a.vanderbas@dlvadvies.nl

Sytze Walt

Projectadviseur Kringloop en Mineralen

06 20 43 91 09

s.waltje@dlvadvies.nl

Participanten

Delphy

Projectleider

https://www.delphy.nl

Frans Gerbens

Akkerbouwbedrijf in Baflo. Belangrijkste teelt: pootaardappelen.

Jurtko Boerma

Akkerbouwbedrijf in Rottum, op het Groningse Hogeland. Belangrijkste teelt: granen. Bijzonderheid: bezig met natuurinclusieve maatregelen op het bedrijf.

Maatschap Bijsterveld

Melkveebedrijf in Kantens met ca. 180 melkkoeien. Tevens akkerbouw.

Maatschap Stuurman

Melkveebedrijf in Lauwerzijl. Tevens loonwerkbedrijf.

Ron Iwema

Melkveebedrijf in Rasquert, 140 koeien, 2 melkrobots

Partners