GOOD: Agro-ecologische onkruidbeheersystemen en -protocollen

AWM: Duurzame Onkruidbeheersystemen voor Telers

Door een multidisciplinaire aanpak wil GOOD Agro-ecologische Onkruidbeheersystemen en -protocollen creëren, implementeren en evlueren. We tonen aan hoe de toepassing van AWM het gebruik van synthetische herbiciden sterk kan verminderen en de duurzaamheid, productiviteit en veerkracht van teeltsystemen verbetert.

Project GOOD volgt een multi-actor en participatieve aanpak. Het vierjarige project omvat een Agroecologisch Onkruid Management Netwerk (AWMN) met 16 proeftuinen, ook wel Living Labs (LL’s) genoemd. Het doel is om co-creatie van kennis te verbeteren, besluitvorming door boeren te ondersteunen en de acceptatie van AWM-benaderingen te bevorderen.

AWM vormt zowel een fysiek netwerk van LL’s waar stakeholders en partners kennis en ervaringen delen, als een digitaal netwerk van alle relevante actoren in de agrovoedingswaardeketen. We verbinden ook met andere projecten en netwerken die zich richten op agro-ecologie en Integrated Pest Management (IPM).

Onze uiteindelijke doelstelling is om een fysieke en digitale hub te worden die de overgang naar agro-ecologie faciliteert. De oplossingen die GOOD voorstelt, richten zich op het gebruik van covergewassen en de verbetering van hun concurrerend vermogen tegen onkruid door inoculatie met nuttige micro-organismen. Daarnaast combineren we covergewassen met andere AWM-methoden en digitale oplossingen om onkruiddruk en het gebruik van herbiciden te verminderen.

Betrokkenheid Delphy

Delphy organiseert op Proeflocatie Rusthoeve, Colijnsplaat, een van de 16 Living Labs. Gewaskeuze is zaaiui. Najaar 2023 starten we met de inzaai van drie verschillende groenbemesters als voorvrucht voor de uien die in 2024 op het perceel komen. Diverse innovatieve methodes van onkruidbestrijding worden getest, in vergelijking met ‘gangbaar’.

Samenvatting

Ontdek hoe GOOD Agro-ecologische Onkruidbeheersystemen en -protocollen (AWM) de duurzaamheid, productiviteit en veerkracht van teeltsystemen verbetert. Word partner in ons Agroecologisch Onkruid Management Netwerk (AWMN) en maak de overstap naar duurzame onkruidbeheersing. Neem vandaag nog contact op met onze experts!

Financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door

Europese Unie logo