Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland

We willen met strokenteelt in brede en smalle varianten maar ook met kleinere direct toepasbare maatregelen de biodiversiteit op de landbouwbedrijven in Zeeland verhogen. Biodiversiteit staat sterk onder druk en we willen daar een steentje aan bijdragen.

 

De looptijd van dit project is van 1-1-2023  –  31-12-2024.

Financiering

Het project wordt mede gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma ontvangt een financiële bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Europese Unie logoProvincie Zeeland logo

Partners

Partners in dit project zijn:

Proefboerderij Rusthoeve logoWageningen University & Research logoDelphy logoZeeuws Agrarisch Jongeren Kontact logoHet Zeeuwse Landschap logoZeeuwse Milieufederatie logoDLV Advies  logo