Akkerbouw en Waterkwaliteit

In het kader van het 7e Actieprogramma wordt een landelijke pilot gestart met praktijkbedrijven in regio’s waar het oplossen van de problematiek rondom nutriëntenbelasting op grond- en/of oppervlaktewater nu het meest urgent is.

Doelen

Met 14 akkerbouwbedrijven op Zuid Oostelijk zand en Noord Oostelijk zand werken we aan de volgende doelen:

  • Creëren van en zoeken naar perspectief voor de akkerbouw binnen en na het 7e AP
  • Optimalisatie van de keuzes binnen het 7e AP op bedrijfsniveau.
  • Ontwikkelen en testen van innovaties bovenop het 7e AP die de N&P emissies naar grond- en oppervlaktewater sterk verminderen.

Looptijd project

Vanaf januari 2023, de einddatum is voorlopig 31-12 2024. De intentie is om het project tot in ieder geval 31-12-2025 (einde periode 7e Actieplan Nitraat) te laten lopen. Wellicht ook daarna nog in kader van het 8e Actieplan Nitraat.

Gerelateerde Sustainable Development Goals

SDG 6 | Belangrijkste doel van het project is het terugdringen van de emissie van N en P naar grond- en oppervlaktewater, met behoud van opbrengst en kwaliteit.
SDG 13 | Bodem en bemesting zijn belangrijk in relatie tot klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen.

icon of UN Sustainable Development Goal 6: 6. Clean Water and Sanitation6. Clean Water and Sanitation
icon of UN Sustainable Development Goal 13: 13. Climate Action13. Climate Action

Partners

These companies have partnered in this project

Wageningen University & Research logo

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit logo