Nieuws

4 mei 2021

PARperfect bij proef Delphy met pot- en perkplanten

Martijn Gevers is senior adviseur pot- en perkplanten bij Delphy. Dat betekent dat hij telers begeleidt en adviseert bij hun teelt. “Ik ben een echte teeltman.” Daarnaast is hij betrokken bij onderzoeken van Kas als Energiebron, zoals de proef om fossielvrij pot- en perkplanten te telen. Een onderzoek dat begin 2020 is gestart en begin […] Lees meer…

3 mei 2021

Nieuwe high-tech klimaatcellen Delphy bijna klaar voor gebruik!

Vorig jaar is, bij Delphy aan de Violierenweg 3 te Bleiswijk, gestart met de bouw van twee high-tech klimaatcellen. Er wordt één grote onderzoeksmodule gebouwd voor het volledig indoor telen van hoog opgaande gewassen zoals tomaat, en één multi-layer module met vier lagen voor de teelt van lagere gewassen zoals leafy greens of jong plantmateriaal. […] Lees meer…

29 april 2021

Delphy en fruitbedrijf Feijtel starten Fieldlab autonome fruitteelt

Autonoom management: fruitteeltbedrijf van de toekomst Fruitbedrijf Feijtel en Delphy hebben in onderling overleg besloten om op een perceel van het bedrijf van Feijtel te starten met het Fieldlab “Autonoom Management Fruitteelt”. Fruitbedrijf Feijtel leent zich bij uitstek voor het inrichten en demonstreren van de high tech innovaties in groene digitalisering die door Delphy voor […] Lees meer…

29 april 2021

“Digitale kwaliteit van de aardbei bepaalt afzetkanaal” Blog Marc van Tilburg

Is het juiste oogstmoment te bepalen voor individuele aardbeien? Marc van Tilburg geeft een inkijkje bij een project waarin modellen worden ontwikkeld, die in staat zijn om een oogstadvies te geven (moment), de houdbaarheid van de aardbeien te voorspellen en het beste afzetkanaal te kiezen voor individuele aardbeien. “An optimal soft-fruit chain starts with the […] Lees meer…

23 april 2021

Delphy maakt stap naar autonome akkerbouw: volautomatisch watergeven

Zonder water geen leven, zo ook in de akkerbouw. De klimaatverandering leert ons dat we zorgvuldig met water om moeten gaan. Dit jaar legt Delphy door geheel Nederland weer druppelirrigatieproeven aan in de akkerbouw, waaronder ook een aantal in Zuid West Nederland. Dit is voor het vijfde jaar dat Delphy druppelirrigatie proeven aanlegt in de […] Lees meer…

druppelirrigatie
22 april 2021

Een leerzame winter voor full LED Chrysant

Vlak voor de oogst in maart bij de Perfecte Chrysant werd in de grote begeleidingscommissie teruggekeken op de drie teelten van deze winter. De herfstteelt met oogst in oktober verliep goed. De teelt van oktober tot de eerste week van januari was voor Baltica prima, met duidelijke leerpunten voor temperatuur. De teeltresultaten waren vergelijkbaar met […] Lees meer…

21 april 2021

Factsheet druppelirrigatie: voorkom uitspoeling van stikstof en fosfaat

In het kader van het POP3 project Academie ter Vermindering van Perceelsemissies demonstreren Brabantse telers samen met Delphy manieren om uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat te voorkomen. Een van de maatregelen is druppelirrigatie, waarvoor onze bevindingen zijn samengevat in de Factsheet Perceelemissies Druppelirrigatie 2021 Meer informatie Wil je meer informatie over druppelirrigatie, stuur […] Lees meer…

druppelirrigatie