Nieuws

12 februari 2020

Toenemende belangstelling omschakeling Biologische Akkerbouw ZW Nederland

Delphy merkt een toenemende belangstelling bij Zuid Westelijke akkerbouwers voor omschakeling naar biologische akkerbouw. Tijdens een laatst gehouden inventarisatie is de belangstelling om de omschakeling naar biologische landbouw te bespreken, verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Deze toenemende belangstelling is met name ingegeven door de marktkansen die biologische akkerbouw biedt. Daarnaast is de steeds strenger […] Lees meer…

20 januari 2020

Watergeven in de fruitteelt op basis van data start nu!

Delphy ontwikkelt zelfsturend irrigatiemodel in de fruitteelt   Datagedreven fruitteelt De strategie van Delphy team fruitteelt is al enkele jaren gericht op het inzetten van precisielandbouwtechnieken in de fruitteelt. Door boom en bodem gericht in kaart te brengen worden praktijktoepassingen mogelijk die normaalgesproken uitsluitend gebaseerd zijn op telersinzicht. Datagedreven fruitteelt start met innovatieve telers en […] Lees meer…

17 januari 2020

Tip van de maand: januari-februari 2020: Bijen, hommels en beïnvloeding

Water Schoon water is een must voor eigenlijk alle insecten. Aangezien bijen koudbloedig zijn, is water vooral van belang om het lichaam te koelen. Van honingbijen is bekend dat ze het liefst dauwdruppels, regenwater of water naast een mesthoop drinken, en dat water bevat een lage pHwaarde (licht zuur). Insecticiden Insecticiden zijn schadelijk voor insecten […] Lees meer…

aardbei
17 januari 2020

Loofdoding aardappelen in 2020

Wat zijn de opties? Na het vervallen van de toelating van Reglone en Finale zijn voor de chemische loofdoding van aardappelen alleen Beloukha, Quickdown en Spotlight Plus toegelaten. In 2019 is onderzoek gestart naar de beste strategie zonder en met inzet van mechanische methoden. Het onderzoek is uitgevoerd door Delphy in opdracht van en gefinancierd […] Lees meer…

loofdoding aardappelen
8 januari 2020

“Oogstprognose in de paprika blijkt nog niet zo eenvoudig”

Blog Stefan Hendriks, adviseur glasgroenten Delphy “Afgelopen twee teeltseizoenen heb ik meegewerkt aan een oogstprognose model voor de paprika: Peppervision, een model wat jaren geleden door de WUR ontwikkeld is en met verbeteringen mogelijk voor de praktijk bruikbaar zou kunnen worden.” Uit ervaring als teler en consultant weet ik dat het paprikagewas een moeilijk stuurbaar […] Lees meer…

3 januari 2020

Uitnodiging Pootaardappeldag Emmeloord

Geachte pootgoedteler, Donderdag 30 januari 2020 organiseert Delphy, in samenwerking met de Pootaardappelacademies de vijfde landelijke Pootaardappeldag. Eerdere ervaringen met deze dagen en de grote kennisbehoefte in de pootgoedteelt motiveren Delphy om wederom deze landelijke Pootaardappeldag te organiseren. Ook dit jaar hebben we weer een interessant programma onder de titel “Pootaardappelen: telen binnen randvoorwaarden”. De […] Lees meer…

2 januari 2020

In Memoriam Jan Wybrand Tuinstra

Ons bereikte afgelopen week het trieste bericht dat Jan Wybrand Tuinstra 21 december 2019 is overleden aan een hartstilstand. Jan Wybrand heeft jarenlang Delphy Agro Consultores Latino America vorm gegeven. Het initiatief hiervoor kwam van Jan Wybrand zelf, een man met originele, eigen ideeën om de wereld beter te maken en daar mede in zijn […] Lees meer…

1 januari 2020

Themabijeenkomst Filtertechnieken 28-01-2020

Op dinsdag 28 januari a.s. organiseert Delphy vanuit het project : perceelemissies in de teelt van kleinfruit” een themabijeenkomst over het onderwerp “Filtertechnieken”. Zie “downloads” voor verdere informatie en het programma. Lees meer…

18 december 2019

Delphy onderzoekt nieuwe bewaarstrategie aardappelen

Wegvallen van Chloor IPC vraagt nieuwe aanpak. Het wegvallen van Chloor IPC in 2020 staat de aardappelbewaring voor grote uitdagingen. Er zijn diverse nieuwe middelen en mogelijkheden op de markt. Delphy heeft het initiatief genomen om onderzoek te doen naar nieuwe mogelijkheden en een nieuwe strategie voor bewaring aardappelen te ontwikkelen. Op proefboerderij worden 4 […] Lees meer…

17 december 2019

Low budget bietenteelt klei biedt mogelijkheden

Resultaten eerste jaar onderzoek Delphy low-budget bietenteelt afgerond. De bietenteelt is een belangrijk onderdeel van het bouwplan in de Nederlands akkerbouw, echter de rendabiliteit staat de laatste jaren onder druk. Enerzijds vanwege de dalende suikerprijzen , anderzijds vanwege de toenemende teeltkosten. Delphy heeft in 2019 een zogenaamde low budget bietenteelt in onderzoek gelegd. De eerste […] Lees meer…