Nieuws

15 november 2018

Kas als Energiebron en Delphy starten samenwerking in cursus Het Nieuwe Telen

Al zes jaar organiseert het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en ministerie van LNV de cursus Het Nieuwe Telen (HNT). Op steeds meer bedrijven zijn de basisprincipes van HNT de standaard geworden in het sturen van teelt en klimaat. Delphy en Kas als Energiebron gaan daarom per 2019 intensief samenwerken aan de cursus HNT. Lees meer…

12 november 2018

Delphy start met gespecialiseerd adviesteam biologische akkerbouw en vollegrondsgroente

Per 1 januari 2019 start Delphy met een gespecialiseerd team adviseurs Biologische akkerbouw en vollegrondsgroente. De groei van de biologische sector akkerbouw en vollegrondsgroente vraagt om een doorgaande kennisontwikkeling en kennisimplementatie. Om aan deze vraag naar meer kennis te kunnen blijven voldoen heeft Delphy haar organisatie gewijzigd. De adviseurs biologische akkerbouw zijn verenigd in een […] Lees meer…

9 november 2018

Cursus Biologische Fruitteelt 2018-2019

Biologische fruitteelt, iets voor u? Elk jaar komen er weer nieuwe omschakelaars naar de biologische fruitteelt bij. De laatste jaren zien we een toenemende belangstelling. Wat zijn de mogelijkheden van de biologische fruitteelt voor uw eigen bedrijf en met welke veranderingen  heeft een bestaand fruitteeltbedrijf te maken? Wilt u weten wat biologisch inhoudt, welke onderdelen […] Lees meer…

8 november 2018

Terugkijk op een zeer geslaagde landelijke middag B-peen

Op woensdag 10 oktober hield Delphy voor de 5e keer de landelijke peendag. Met zo’n 150 bezoekers was het weer een zeer geslaagde dag. Bekijk de samenvatting van deze middag in de filmweergave. Smaaktest Smaak krijgt bij peen weinig aandacht. Er werd daarom onder de bezoekers een smaaktest gehouden. 6 objecten werden beoordeeld, waarvan 5 […] Lees meer…

5 november 2018

Delphy in SUB40 Hillenraad: aantrekkelijk bedrijf voor de nieuwe generatie in de tuinbouw

Hillenraad100 beoordeelt de ondernemingen in de (glas)tuinbouw op basis van strategie, marktpositie, organisatie performance, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Tot en met 2017 werd er jaarlijks een lijst van de 100 meest toonaangevende ondernemingen in de (glas)tuinbouw opgesteld. Delphy werd jaarlijks opgenomen in deze lijst van 100 bedrijven. Voor 2018 heeft de Hillenraad100 een andere […] Lees meer…

2 november 2018

15 nov: symposium ‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’

Helaas is de zaal inmiddels vol ! U kunt niet meer inschrijven ! Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe denken we ons hier tegen te wapenen? Deze vragen staan centraal op het symposium ‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’. Tijdens dit symposium zullen we aandacht schenken aan verschillende aspecten, zoals teelttechniek, veredeling, beschikbaarheid […] Lees meer…

1 november 2018

Tip van de maand november-december 2018: Luchtvochtigheid

Begrippen luchtvochtigheid ook voor aardbeien Er zijn verschillende manieren om aan te geven hoe vochtig de (kas)lucht is. •    (Absolute) luchtvochtigheid Dit is de concentratie van waterdamp in gram per m3 lucht (g/m3). •     Relatieve luchtvochtigheid De relatieve luchtvochtigheid (RV) is de verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp die in de lucht zit en de hoeveelheid […] Lees meer…

31 Oktober 2018

Boomkwekers in Greenport Boskoop weten van water

Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in Greenport Boskoop is van essentieel belang. Delphy is samen met Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop het kennisproject ‘Weten van Water’ gestart. Via kennisdagen en themagerichte groepsbijeenkomsten wordt kennis gedeeld van best practices en innovatieve maatregelen die helpen om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Boomkwekers kunnen hiermee aan de slag […] Lees meer…