Nieuws

15 november 2017

Bodemverbetering

Op vollegrondsbedrijven komen wij in toenemende mate bodemproblemen tegen die veel opbrengst kosten. Adviseurs van Delphy kunnen u helpen met de juiste bodemverbeterende maatregelen. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de grondsoort en dus de regio waarin uw bedrijf zit. Met o.a. een penetrologger, het graven van een profielkuil, analyses of bodemscans kunnen we de bodem […] Lees meer…

15 november 2017

Beregenen / grondwateronttrekking 2018

Brabantse telers die ook in 2018 willen beregenen moeten even goed naar de regels kijken. De Brabantse waterschappen hebben sinds 2015 de regels voor agrarische grondwateronttrekkingen aangepast. Om kwetsbare gebieden te beschermen tegen verdroging en bedrijven de mogelijkheid te bieden flexibel te beregenen, maakt het waterschap in haar beleid onderscheid tussen beregening binnen en buiten […] Lees meer…

15 november 2017

Zuiveringsplicht regelen voor 1 januari 2018

Kijk tijdig samen met uw adviseur welke actie nodig is vanwege de zuiveringsplicht voor kassen. Deze wetgeving wordt 1 januari 2018 van kracht. Veel kwekers hebben inmiddels bericht gehad van hun waterschap. Afvalwater uit kassen moet voordat het wordt geloosd worden gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen. Dit kan met een individuele zuiveringsinstallatie, collectieve zuivering of mobiele zuivering […] Lees meer…

15 november 2017

Smart AKIS workshop op 13 december

We nodigen u hierbij van harte uit voor de tweede Smart AKIS workshop op 13 december in Wageningen, hotel De Nieuwe Wereld. Tijdstip: 9-13.00 uur. Het Europese project Smart AKIS wil de toepassing van smart farming technieken in de landbouw stimuleren. Belangrijkste activiteiten daarvoor zijn: het inrichten van database op internet met informatie over ‘Smart […] Lees meer…

8 november 2017

René Bal nieuwe manager team Fruitteelt Delphy

Nieuwe koers team Fruitteelt Binnen team Fruitteelt Delphy is René Bal (28 j.) per 1 november benoemd als manager team Fruitteelt Delphy. Hij volgt hiermee Gerard Kievit op.In onderling overleg zijn Gerard Kievit en Delphy overeengekomen dat Gerard een nieuwe uitdaging buiten Delphy zal aanvaarden. Delphy bedankt Gerard voor zijn inzet en bijdrage aan Delphy. […] Lees meer…

7 november 2017

Cursus Biologische Fruitteelt

Biologische fruitteelt, iets voor u? In de landen om ons heen groeit de biologische fruitteelt. In Duitsland is er afgelopen jaren een verdubbeling geweest van het areaal. Waar blijven wij? Wilt u weten wat biologisch inhoudt, welke onderdelen ook voor u interessant zijn? Maak dan kennis met de teelt tijdens de cursus. De cursus wordt […] Lees meer…

7 november 2017

Team Glasgroenten Delphy breidt uit

Per 1 december beginnen 3 nieuwe adviseurs glasgroente. Team Glasgroenten Delphy breidt uit met drie nieuwe adviseurs. Deze uitbreiding wordt veroorzaakt door groei van de vraag naar hoogwaardig advies in de glasgroenten. Daarnaast neemt de vraag naar nieuwe kennis ontwikkeld in het Improvement Centre Delphy toe. Steeds meer glasgroentetelers ontdekken de meerwaarde van de combinatie […] Lees meer…

6 november 2017

Tip v.d. maand: november-december: Waterkwaliteit

Wat kunnen we doen om de waterkwaliteit te verbeteren? Er zijn diverse mogelijkheden om de kwaliteit van het uitgangswater te verbeteren. Een hoge EC veroorzaakt door bepaalde elementen, kan middels de bemesting worden bijgestuurd. In veel gevallen is de hoge EC echter de oorzaak van veel ballastzouten. Omgekeerde Osmose kan dan een oplossing bieden. HCO3 […] Lees meer…