Nieuws

6 november 2019

28 November 2019 vindt de vierde editie van de BIOtechniekdag plaats!

Een interessante dag voor biotelers en telers met interesse in biotechniek! De dag is inmiddels een echte traditie geworden waar telers en mechanisatiepartners al vanzelfsprekend mee rekenen. De BIOtechniekdag is een dag waar telers de nieuwste innovaties op gebied van Biotechniek zien, daarnaast is het een belangrijk moment voor de telers om elkaar te ontmoeten. […] Lees meer…

4 november 2019

Tip van de maand november-december 2019: Aardrupsen

Informatie over aardrupsen Aardrupsen zijn de rupsen van nachtvlinders die behoren tot het geslacht Agrotis (Noctuidae =Uilen). In Nederland en België komen meerdere soorten voor waaronder de gewone worteluil (Agrotis exclamationis), de gewone velduil (Agrotis segetum) en de grote worteluil (Agrotis ipsilon). Van sommige soorten zijn er 2 generaties per jaar. De eitjes worden afgezet […] Lees meer…

1 november 2019

Gewasbeschermingsmonitor Fruitteelt

Binnen 2 maanden na de oogst moet wettelijk gezien de gewasbeschermingsmonitor worden ingevuld. De gewasbeschermingsmonitor is onderdeel van uw duurzame gewasbescherming. Onder downloads rechts op deze pagina treft u het format aan. Lees meer…

16 Oktober 2019

Cercospora in suikerbieten is een groot probleem. Minder gevoelige rassen en andere aanpak is nodig.

Delphy constateert de laatste jaren een steeds heftiger aantasting van Cercospora in suikerbieten. Met name in het Noordoosten van het land is Cercospora door de intensieve teelt een groot probleem. Teveel percelen ondervinden financiële schade van deze bladziekte, ondanks de bespuitingen. Met het wegvallen van Opus Team en Difure Pro voor het seizoen 2020 wordt […] Lees meer…

15 Oktober 2019

Verzilting: ook in Egypte een thema. Bekijk het filmpje.

Verzilting wordt meer en meer een probleem voor de landbouw wereldwijd. Ook Egypte heeft last van verzilting van de landbouwgronden, onder andere door verminderde aanvoer van Nijlwater. Om dit aan te pakken, heeft Delphy, in samenwerking met Nectaerra en Salt Farm Texel, vier weken training gegeven aan studenten en docenten van de Kafrelsheikh University over […] Lees meer…

Verzilte Landbouw Egypte
15 Oktober 2019

Cursus Biologische Fruitteelt 2019-2020

Biologische fruitteelt, iets voor u? De laatste jaren zien we een toenemende belangstelling. Afgelopen jaren zijn er steeds nieuwe omschakelaars bijgekomen. Wat zijn de consequenties voor mijn eigen bedrijf, en is mijn fruitteeltbedrijf geschikt voor de biologische teelt? Met welke veranderingen heeft een bestaand fruitteeltbedrijf te maken? Wilt u weten wat de biologische teelt inhoudt, […] Lees meer…

13 Oktober 2019

Delphy steunt de agrarische sector

Delphy steunt de #agrarische sector voor een zo goed mogelijk toekomstperspectief. Boeren staan aan de basis van een gezonde en duurzame samenleving. De Nederlandse land- en tuinbouwsector baseert zich op moderne technologie en innovaties, noodzakelijk voor de productie van gezond voedsel. Dat verdient veel waardering. Delphy is trots op onze boeren! Lees meer…

Delphy is trots op onze boeren
11 Oktober 2019

Peenteelt is klaar voor de toekomst

Innovaties in de peenteelt geven meerwaarde 6e landelijke middag B-peen was met ruim 200 bezoekers weer een zeer geslaagde dag Op 9 oktober heeft Delphy bij de peensector unieke innovaties voor peenteelt geïntroduceerd. Tijdens rondleidingen werden de verschillende methodes van telen en oogsten toegelicht door consultants van Delphy. Een nieuwe aanpak voor gebruik van natuurlijke […] Lees meer…

8 Oktober 2019

Delphy zoekt een Adviseur Akkerbouw Noordwest-Nederland

Als Adviseur Akkerbouw adviseer je akkerbouwers bij teelt en bedrijfsvoering. Je bent zeer goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de akkerbouw en uitstekend in staat om een probleem te vertalen naar een concreet advies. Je hebt een breed netwerk in de akkerbouw en legt gemakkelijk contact. Interesse? Klik op deze link voor […] Lees meer…

vacature adviseur akkerbouw
3 Oktober 2019

Paul van de Meulengraaf versterkt team Zachtfruit Delphy

Per 1 oktober 2019 is het team zachtfruit Delphy versterkt met de komst van Paul van de Meulengraaf. Paul heeft gedurende zijn loopbaan veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van instandhouding rassen, plantvermeerdering, gezond houden van plantmateriaal en vermeerdering via weefselkweek. Daarnaast heeft Paul veel kennis van fytosanitaire zaken waar het gaat om […] Lees meer…