Nieuws

27 november 2020

Lancering van het “AgroFossilFree” project

AgroFossilFree heeft als project het doel de komende drie jaar om het gebruik van fossiele energie in elk landbouwproces, van de wieg tot de boerderij, te verminderen, met behoud van de opbrengst en de kwaliteit van het eindproduct door een effectieve uitwisseling van nieuwe ideeën en informatie tussen onderzoek, industrie, voorlichting en de landbouwgemeenschap te bevorderen. Lees meer…

23 november 2020

Cursus Biologische Fruitteelt 2020-2021 online

In december start de cursus biologische fruitteelt. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de biologische fruitteelt. Deze winter zijn de bijeenkomsten online. Makkelijk te volgen vanachter uw eigen computer. In het seizoen organiseren we twee excursiedagen naar bedrijven, hopelijk is dat dan weer mogelijk! De cursus gaat in op de uitgangspunten van de biologische fruitteelt. De inleiders hebben […] Lees meer…

15 november 2020

Meegroeien in advies op afstand. Blog Arjan Vijverberg

In het begin was het wel even wennen voor de klanten en ook voor mij. Nu ik mijn klanten minder vaak fysiek bezoek, heb ik het Delphy dashboard geïntroduceerd. Met het gebruik groeiden teeltverantwoordelijken daardoor meer in teeltvaardigheden. In de tomatenteelt is het gebruikelijk dat in het begin van de teelt het advies geven intensiever is: […] Lees meer…

11 november 2020

Aardbei in balans met verse doordragers; op weg naar nieuwe teelt?

De doelstelling van het project ‘Aardbei in balans met verse doordragers’ is ‘doordragers telen in balans’. Door te telen met een vaste licht/temperatuurverhouding en de omstandigheden in de zomer te optimaliseren met behulp van schermen en verneveling zouden de aangemaakte suikers ook worden verbruikt in de ontwikkeling van de plant en vruchten. Gedurende de teelt […] Lees meer…

10 november 2020

Beperking perceelemissie in Asperges – lees hier het factsheet

Project ‘Academie ter vermindering van perceelemissies’ is om haalbare maatregelen om perceelemissies te beperken onder de aandacht te brengen zoveel mogelijk Brabantse akkerbouwers en vollegrondsgroententelers. In dit kader is een factsheet ‘Aanpak perceelemissies asperges’ opgesteld over uitspoeling bij asperges. Meer informatie Factsheet Perceelemissies Asperges Lees meer…

3 november 2020

Delphy biedt bewaarbegeleiding aardappelen

Creëren van gunstige omstandigheden om de aardappel in rust te houden Bewaarbegeleiding Heeft u de aardappelen in de bewaring zitten of moeten ze nog gerooid worden? Wellicht houdt u zich bezig met de vraag hoe u ze droog krijgt met de afgelopen rooiomstandigheden of welk kiemremmingsmiddel u gaat gebruiken nu Chloor IPC niet meer is […] Lees meer…