Nieuws

Peenplatform en Delphy Quality Carrots slaan handen ineen

Met een areaal van 9.200 ha (CBS) is peen het grootste vollegrondsgroente gewas en tegelijkertijd een heel interessant akkerbouwgewas. De kennisontwikkeling in peen kent van oudsher een grote diversiteit. Het collectief kende de onderzoeken via de productschappen en het ministerie van landbouw. Daarnaast stak ook het bedrijfsleven waaronder de veredelaars en de toeleveranciers, geld en […] Lees meer…

Intelligent Fruit Vision (IFV) noviteit op Dé Appeldag 2017

Op Dé Appeldag introduceert Delphy de Intelligent Fruit Vision (IFV) in de fruitteelt. In samenwerking met The Greenery voert  Delphy in 2017 metingen uit met de hightech sensingtechniek. Met behulp van spectraalcamera’s worden er diverse metingen verricht in de fruitteelt. Zo worden er groeicurves en opbrengstbepalingen op diverse bedrijven bepaald. Tevens worden er diverse onderzoeken […] Lees meer…

“Uitvoering nieuwe richtlijnen waterzuivering is uitdaging voor de sector”

Bron: www.groentennieuws.nl Tholen – Om glastuinbouwbedrijven te voorzien van informatie omtrent de nieuwe richtlijnen op het gebied van waterzuivering organiseerde Delphy gisteren in Horst de tweede Glastuinbouw Waterdag. Veel telers houden zich bezig met de waterstromen op hun bedrijf. Zij brengen de lozingsstromen in beeld en er is onderzocht of het haalbaar is om met […] Lees meer…

Waterdag, Glastuinbouw, Zuiveringsplicht, 1 januari 2018, 6 april,

Nederlandstalige introductiecursus champignonteelt: 6, 7 en 8 juni 2017

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over: de champignonteeltsector het reilen en zeilen van een champignonteeltbedrijf Inhoud van de cursus Inleiding bedrijfstak champignon­teelt Teelt: van composteren tot doodsto­men Excursies naar bedrijven in de sector Trends, ontwikkelingen, afzet en marktsituatie Cursusduur en datum De cursus omvat drie dagen van 09.00 -16.30 uur. […] Lees meer…

18 mei: Uitnodiging Stikstof bemesting in wintertarwe door Anasol vs Kas

Kennisverspreiding Praktijknetwerken Veenkoloniën Uitnodiging Stikstof bemesting in wintertarwe door Anasol vs Kas Geachte genodigde, Graag nodigen wij u uit voor de flitsbijeenkomst van het project ‘Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën’ gehouden op: Donderdag 18 mei, 13.30 uur Oude Norgerweg, Zeijen (wanneer u over de weg gaat ziet u ons vanzelf staan) Op deze […] Lees meer…

Paprika’s intensief geschermd bij HNT-proefopstelling Delphy

Bron: kasalsenergiebron.nl Ruim vijftig paprikatelers en andere belangstellenden bezochten donderdag 4 mei de middagtuinen bij Delphy. Onderzoekster Lisanne Schuddebeurs van Delphy lichtte het onderzoek toe. In 2017 wordt de vorig jaar gevolgde teeltwijze volgens Het Nieuwe Telen (HNT) verder geoptimaliseerd door de plantbelasting te sturen via vruchtdunning en het piekverbruik aan energie te verlagen met […] Lees meer…

Hoe belangrijk vindt u onderzoek? Geef uw mening!

De programma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof ontwikkelden de afgelopen jaren veel kennis en technieken voor de glastuinbouw. Denk aan geïntegreerde gewasbescherming, biologische bestrijders, LED belichting, CO2-dosering en waterontsmetting. Dergelijke innovaties stellen u in staat om nu én in de toekomst te kunnen voldoen aan wensen die samenleving en […] Lees meer…