Delphy gaat partnership aan met GTC+

artikel
14 mei 2024

Verdergaande eisen verduurzaming

De tuinbouwketen verandert voortdurend. Vanuit wet- en regelgeving en vanuit de markt komen steeds verdergaande eisen met betrekking tot de verduurzaming van de sierteelt, groenten en fruit. Zowel de teelt als de transparantie daarvan. Dit vraagt om een aangepast businessmodel, waarbij verduurzaming veel meer wordt ingebed in de gehele organisatie, van strategie tot uitvoering, waardoor bedrijven hun rendement en markpositie kunnen verbeteren. Hierin gaan (duurzaamheids)data, verbeterplannen en duurzaamheidsverslaggeving een belangrijke rol spelen.

Een belangrijke aanjager in deze wordt de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive*). Deze CSRD gaat een grote impact hebben op alle bedrijven in de tuinbouwketen, door de complexiteit, hoeveelheid werk en informatiestromen door de keten. Grote bedrijven** zullen een CSRD-duurzaamheidsverslag moeten opstellen en daarvoor hebben zij duurzaamheidsinformatie nodig van alle bedrijven uit hun upstream- en downstreamketen. Bedrijven die niet verplicht zijn zelf een CSRD-duurzaamheids-verslag op te stellen dienen aan hun klanten duurzaamheids-informatie aan te leveren. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn footprints en duurzaamheidscertificering die voldoen aan de FSI-norm.

Om de bedrijven in de tuinbouwketen goed te kunnen bedienen zijn Delphy en GTC+ in 2023 een partner overeenkomst aangegaan.

*) Alle EU landen verwerken deze EU directive in hun nationale wetgeving.
**) Een bedrijf is groot als het aan 2 van de volgende 3 voorwaarden voldoet; aantal medewerkers is 250+, omzet is 50+ miljoen en/of de balans is 25+ miljoen.

GTC+

GTC+ is gepassioneerd in het vinden van oplossingen met ervaren experts uit de tuinbouw; we dagen organisaties uit die deel uitmaken van de internationale tuinbouwketen en resultaten willen behalen in een tijdperk van duurzame verandering. GTC+ is gespecialiseerd in projectmanagement en advies om bedrijven een betere positionering te laten creëren met betrekking tot duurzaamheid. Dit door analyse van de aandachtspunten en mogelijkheden, continue verbeterplannen met behulp van data gedreven verbeterplannen, footprinting, het meetbaar maken van milieu-impact en certificering en duurzaamheidsverslagen (o.a. CSRD).

Delphy

De kern van Delphy is kennisontwikkeling en kennisimplementatie.
De agrarische wereld verandert voortdurend. Meer internationalisering, meer behoefte aan zelfstandige kennisontwikkeling. De vraag naar kwalitatieve kennis in Nederland en wereldwijd neemt toe. Delphy is gespecialiseerd in kennisontwikkeling en kennisimplementatie met name betrekking tot de teeltwijze en -techniek. Delphy draagt bij aan:

 • Gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en het welzijn van de mensen in deze wereld;
 • Het optimaliseren van de productie van gewassen door kennisontwikkeling en kennisimplementatie;
 • Realisatie van doelstellingen door het delen van kennis en expertise door onze consultants, trainers en onderzoekers;
 • De onafhankelijke positie van Delphy garandeert onafhankelijke en actuele kennis over teelt en bedrijf.

Synergie

GTC+ en Delphy vullen elkaar prima aan. Klanten van Delphy die vragen hebben met betrekking tot duurzaamheid kunnen bij GTC+ terecht en klanten van GTC+ die meer inhoudelijk teeltadvies behoeven kunnen worden verwezen naar Delphy. GTC+ analyseert en adviseert bedrijven waar verduurzamingsmogelijkheden liggen en Delphy adviseert hoe deze mogelijkheden teelttechnisch haalbaar en betrouwbaar te verwezenlijken. Delphy is een grote speler en GTC+ een kleine specialist.

Beide organisatie zijn of kunnen worden betrokken bij (sectorale) onderzoeksprojecten om de duurzaamheid van de tuinbouwsector op een hoger plan te brengen en of oplossingen te bieden voor specifieke knelpunten. Ook hier vullen beide organisatie elkaar prima aan; Delphy teelttechnisch advies en onderzoek en GTC+ met haar kennis van verduurzamen, data-gedreven oplossingen, kennisoverdracht, certificatie en systeembenadering en kennis van de markt (netwerk). Kortom kruisbestuiving. Delphy kan haar dienstenportfolio uitbreiden met dienstverlening op het gebied van duurzaamheid, uitgevoerd door GTC+, zodat hun klanten hiervoor bij Delphy kunnen blijven. GTC+ krijgt een groter potentieel internationaal klantenbestand, naamsbekendheid en meer mogelijkheden om deel te nemen in onderzoeksprojecten. Beide organisaties kunnen ook gebruik maken van elkaars netwerk.

Dienstverlening

 1. Certificering
  Advies met betrekking tot de opties en keuzes van de verschillende duurzaamheidscertificatiesystemen op basis van de wensen van klanten, maatschappij en de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf zelf.
 2. Footprint
  Advies en ondersteuning met betrekking tot de keuze van beschikbare footprintsoftware, de implementatie hiervan (incl. data verzamelen), het interpreteren van de uitkomsten en mogelijke vervolgstappen.
 3. Data en digitalisering
  Projectmanagement en advies bij het verzamelen van de duurzaamheidsdata. Welke data is nodig en waar en hoe die te verzamelen voor het doel (eisen van de klant). Hoe is die data om te zetten in informatie in dashboard voor goede analyses.
 4. Duurzaamheidsrapportage
  Projectmanagement en advies voor bedrijven die vrijwillig (eenvoudige) duurzaamheidsrapportage willen opstellen voor een betere marktpositie. Wat zijn de relevante duurzaamheidsonderwerpen hiervoor, opzet van doelen en een actieplan om die doelen te bereiken en opzet van de eerste duurzaamheidsrapportage.
 5. Duurzaam businessmodel
  Projectmanagement en advies bij opzet van een duurzaam businessmodel om het rendement en de marktpositie van het bedrijf te verbeteren en om indien nodig te voldoen aan de CSRD-verplichting. Inhoudende het inbedden van strategie & visie, het opstellen van beleidsplannen & doelstellingen en het opstellen van een eerste uitgebreide duurzaamheidsrapportage.
 6. Gezamenlijk (onderzoeks)projecten
  Opzetten en uitvoeren van gezamenlijke (onderzoeks)projecten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Buren, j.vanburen@delphy.nl, +31 6 51 59 14 30