3 april 2023

Uitnodiging demo donderdag 12 april: Welke bemestingstechniek levert meer graan op?

Uitnodiging demo donderdag 12 april: Welke bemestingstechniek levert meer graan op?

Wat zijn de aandachtspunten van verschillende bemestingstechnieken op bouwland en welke methode levert de hoogste graanopbrengst op? Tijdens deze praktijkdemo bekijken we vier bemestingstechnieken én laten we zien hoe je deze zorgvuldig toepast met zo min mogelijk ammoniakemissie en daardoor zo optimaal mogelijke stikstofbenutting door het gewas. Kom je ook?

Aanmelden

Datum:                woensdag 12 april 2023

Duur:                    13.30 – 15.00 uur

Locatie:                Aeres MBO Praktijkcentrum, (Einde) Verlengde Revisieweg, Emmeloord

Aanmelden         We vinden het fijn om te weten of je komt en met hoeveel personen. Geef dit door via de aanmeldknop of stuur een mail naar                                                                                      innovatiemestaanwending@wur.nl 

Na een korte introductie met kennis en tips voor een beter bemestingsresultaat gaan we het land op, om vier bemestingsmachines aan het werk te zien. Daarbij tonen we welke (grote) impact een gewijzigde machine-instelling op het bemestingsresultaat heeft. Gedurende het groeiseizoen volgen en meten we het resultaat in graanopbrengst van de verschillende stroken en zetten het af tegen een standaard kunstmestbemesting. Het resultaat hiervan delen we met de deelnemers aan de demo.

De volgende bemestingstechnieken komen aan bod:

  • Sleufkouterbemester met sleepslangaanvoer
  • Zelfrijdende zodebemester
  • Sleufkouterbemester met slangaanvoer met NIRS-precisietoedieningstechniek
  • Spaakwielbemester met vloeibare kunstmest

De demo’s worden uitgevoerd door Loonbedrijf Aarnink & Ooms en Loonbedrijf Stoel BV.

Programma

  • 13.00 Ontvangst met koffie
  • 13.30 Introductie Bemest op z’n Best en tips en tricks beter bemesten
  • 14.00 Live demo mesttoediening bouwland
  • 15.00 Vragen en afsluiting


Over Bemest op z’n Best

Het meerjarige programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie in de landbouw. Dit doen wij met een focus op innovaties bij de toediening van mest op het land. Daar valt nog veel winst te behalen. Dat noemen we ‘Bemest op z’n Best’. Doe je mee?

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.