Hennep voor lange vezel telen: een onderzoek onder boeren

blog
28 februari 2024

Om een beter inzicht te krijgen in de realiteit van de henneptextielteelt, gaan de partners in het Hemp4Circularity-project op pad om boeren te ontmoeten. In Frankrijk voert Lin et Chanvre Bio een onderzoek uit onder henneptelers in Normandië en Hauts de France.

Een multinationaal onderzoek

Het Hemp4Circularity-project heeft tot doel langvezelhennep te integreren in de textiel waardeketen in Noordwest-Europa. Het verzamelen van gegevens uit het veld is een belangrijke uitdaging als we een beter inzicht willen krijgen in het teelttraject van hennep. Naast het onderzoek dat wordt uitgevoerd door Lin et Chanvre Bio in Frankrijk, verzamelen Valbiom, Hogent en Inagro dezelfde gegevens in België, en Delphy in Nederland. Al deze informatie zal worden gebruikt om de klimatologische, technische en economische gegevens rond de teelt van textielhennep in Noordwest-Europa te analyseren.

Gegevens uit het veld verzamelen

Het onderzoek uitgevoerd door Lin et Chanvre Bio richt zich op de bodemkenmerken van het perceel, de rotatie waarin het textielhennepgewas wordt verbouwd en het technische traject.

De aan telers gevraagde informatie omvat details over de grondbewerking vóór het zaaien en de dichtheid van hennepplanten twee tot drie weken na het zaaien, om het succes van de opkomst te beoordelen. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de druk die wordt uitgeoefend door kraaien en duiven, die mogelijk worden aangetrokken door de zaden en jonge zaailingen. Ook wordt de aanwezigheid en dichtheid van onkruid op het perceel onderzocht, en de duur en kwaliteit van het roten. Van alle handelingen, zoals zaaien, maaien en walsen, worden de data vastgelegd. Een cruciale externe parameter, de regenval tussen mei en juli, van zaaien tot maaien, wordt in de vragenlijst in aanmerking genomen vanwege de aanzienlijke impact ervan op de uiteindelijke opbrengst, zowel in termen van kwantiteit als kwaliteit. Al deze gegevens worden vervolgens verwerkt via diepgaande statistische analyses en samengevat door de Universiteit van Hogent.

Een groeiend gewas

Het onderzoek dat in 2023 werd uitgevoerd, was gebaseerd op gegevens van de oogst van 2022 en er waren 20 henneptelers bij betrokken, die een gecultiveerd areaal van 66 ha vertegenwoordigden. Hoewel het onderzoek voor de oogst van 2023 al aan de gang is, wordt verwacht dat dit meer respondenten zal aantrekken, wat de sterke toename weerspiegelt van het areaal dat in Frankrijk aan hennep voor textiel wordt besteed. De data moeten daarom rijker en betekenisvoller zijn.

Het ondersteunen van deze groei

Het doel van deze uitgebreide verzameling informatie is om onze kennis over textielhennep te verbeteren. Het doel is om nieuwe telers te kunnen informeren en begeleiden over de beste manier om vezelhennep te telen, en om de fouten te identificeren die ze moeten vermijden, op basis van de ervaring van tientallen telers.
Ten slotte zullen de gegevens uit dit onderzoek niet alleen ondersteuning bieden aan boeren die hennep in hun rotatie willen opnemen, maar ook worden gebruikt om bij te dragen aan de berekening van de PEF-score (of ‘Product Environment Footprint’-score) voor langvezelige textielhennep. , om een beter inzicht te krijgen in de impact ervan op het milieu. Uiteindelijk zal het onderzoek, georganiseerd als onderdeel van het Hemp4Circularity-project, waardevol licht helpen werpen op de realiteit van het groeiproces van henneptextiel, een essentiële stap in de ontwikkeling van de waardeketen in Noordwest-Europa.

Geïnteresseerd in het project?

Bent u betrokken bij de verwerking van hennep? Of bent u zeer geïnteresseerd in het potentieel ervan in de textielwaardeketen? Neem dan contact op! De komende maanden zullen er tal van activiteiten plaatsvinden die zich richten op langvezelhennep. De volgende training voor boeren zal plaatsvinden in de winter van 2024. Er zullen workshops en conferenties worden georganiseerd voor studenten en textielmerken, terwijl een training mensen in staat zal stellen ambassadeurs voor langvezelhennep te worden.

Voor vragen neemt u contact op met Cor van Oers.