Oppervlakkige afspoeling: grondsoort maakt het verschil

4 december 2023

Praktijkonderzoek onthult maatregelen voor afspoelingbeheer

In Flevoland wordt van 2021 t/m 2025 praktijkonderzoek uitgevoerd naar oppervlakkige afspoeling en mogelijke beheersmaatregelen. Tussentijdse resultaten van de eerste twee jaar tonen aan dat grondsoort een cruciale rol speelt in afspoeling. Ondersteund door subsidie van de provincie Flevoland en uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, Delphy en Delphy Improvement Centre in samenwerking met lokale akkerbouwers, biedt dit onderzoek handvatten om nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelenemissie te verminderen.

De KRW-doelstellingen en de gestelde doelen in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 komen daardoor een stap dichterbij.

Meer hierover leest u via de link: Oppervlakkige afspoeling verschilt sterk per grondsoort | CLM Onderzoek en Advies