Update IPM Decisions-platform met modellen voor onder andere verschillende graanziekten

13 mei 2024

In april is er een grote update geweest van www.platform.ipmdecisions.net inclusief een risicokaart, 8 verschillende DSS voor schimmels in granen, een nieuwe lay-out van de Platform website en een nieuw dashboard; het aanpassingsdashboard. Na het aanmaken van een account, het toevoegen van een boerderijlocatie en het selecteren van relevante beslissingsondersteunende systemen (DSS), hebben gebruikers direct toegang tot een dashboard met gratis risico-informatie voor hun gewassen. Het platform is beschikbaar in 12 Europese talen.
IPM Decisions is een Horizon 2020-project dat een platform creëert, een one-stop shop voor IPM DSS. Het platform is live sinds september 2022.

Nieuw op het platform: IPM Beslissingen Risicokartering

We hebben nu risicokaarten toegevoegd aan de startpagina van het IPM Decisions platform. De risicokaarten tonen het risico van verschillende plantenplagen en -ziekten in heel Europa op basis van een raster van 7 km bij 7 km met weergegevens van de Deutscher Wetterdienst Open Data service. Momenteel hebben we de risicokaart voor Septoria bladvlekkenziekte (Zymoseptoria tritici). Risicokaarten voor stuifmeelkever (Meligethes aeneus) en fruitmot (Cydia pomonella) worden binnenkort toegevoegd. De gegevens worden gedurende het hele risicoseizoen voor elke plaag bijgewerkt en de gebruiker kan door de kaarten bladeren op datum om te zien hoe het risico in de loop van de tijd verandert. Omdat de risicokaarten de risicovoorspellingen van een aantal beslissingsondersteunende instrumenten tonen en de betekenis van risico verschilt tussen de verschillende DSS’en, hebben we een informatiepictogram toegevoegd naast de naam van het DSS, dat meer details geeft over hoe het DSS zijn risicovoorspelling maakt. Het is belangrijk om op te merken dat de informatie in de kaarten alleen bedoeld is om een regionaal overzicht te geven van risico’s op basis van gemodelleerde weergegevens en niet noodzakelijk een nauwkeurige risicovoorspelling is voor een individueel gewas. De DSS-risicokaarten moeten alleen worden gebruikt ter ondersteuning (niet ter vervanging) van beslissingen door ervaren gewasbeheerders, omdat bij het nemen van beslissingen over gewasbescherming rekening moet worden gehouden met de lokale omstandigheden.

Meer DSS op het platform

Verschillende nieuwe, gratis te gebruiken IPM-DSS zijn toegevoegd aan het platform. Deze omvatten systemen voor het beoordelen van het risico op graanziekten, modellen van het Deense Crop Protection Online (CPO) voor tarwe en gerst. Deze werden in 2000 gelanceerd door de Universiteit van Aarhus en SEGES en worden sindsdien regelmatig gebruikt in Denemarken. De CPO-modellen kunnen worden gebruikt om het risico voor gewassen te beoordelen op basis van veldwaarnemingen.

Figuur 1. Platform screenshot van de CPO-modellen, met het risico op schimmelziekten in granen voor een locatie in het VK.

Deze DSS zijn getest in de Scandinavische en Baltische landen en worden nuttig geacht (hoewel nog niet formeel gevalideerd) in andere landen, waaronder Polen, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Nieuw op het platform: DSS-aanpassingsdashboard voor toegepaste onderzoekers

Veel DSS zijn ontwikkeld en getest in een bepaald land en niet elders getest. Voor relevante resultaten van het DSS in een andere regio of een ander land kan het nodig zijn om de modelparameters aan te passen. Het aanpassingsdashboard biedt de mogelijkheid om de modelparameters aan te passen en te testen voor een andere locatie. De uitkomsten van het aangepaste model kunnen worden gevalideerd voor de nieuwe regio en de uitkomsten van de originele en aangepaste versie kunnen met elkaar worden vergeleken. Dit kan een manier zijn om DSS snel breder beschikbaar te maken.

Nieuwe lay-out website

De website van het platform is opnieuw ontworpen om de informatie die u nodig hebt gemakkelijker te kunnen vinden en om ruimte te maken voor toekomstige geplande updates. De startpagina heeft een nieuw navigatiemenu waar je alle factsheets van alle DSS’en op kunt vinden.

Figuur 2. Pagina afbeelding navigatie menu op website www.platform.ipmdecisions.net