Potplantenteelt

De potplantensector kent een grote dynamiek. Dit vraagt actuele kennis van de teler en medewerkers. Deze training, ontwikkeld voor telers, bedrijfsleiders of teeltchefs van potplantenbedrijven, is gericht op theoretische- en praktische kennis, direct toepasbaar op het bedrijf.

Met ondersteuning van Delphy teeltexperts, geeft deze training kennis en handvatten voor een optimale teelt en kwaliteit. Deze experttraining is bedoeld voor deelnemers met enige ervaring, die willen doorgroeien of meer wil leren over de moderne potplantenteelt.

Wat leert u?

In deze experttraining van 5 dagdelen, komt steeds per dagdeel een ander aspect van de potplantenteelt aan de orde. Belangrijke onderwerpen, met inhoud direct toepasbaar op het bedrijf. Deze worden door verschillende Delphy trainers en adviseurs verzorgd, steeds ondersteund met actuele voorbeelden en oefeningen.

Programma

 1. Algemeen, potgrond, bemesting en watergeven
  Algemene kenmerken en teeltsystemen, potgrond, grondanalyse, meststoffen, gebrek verschijnselen
 1. Groei en ontwikkeling (Plantfysiologie)
  Relaties licht, temperatuur, CO2, luchtvochtigheid, watertransport, klimaat
 1. Klimaatbeheer en sensoren
  Energiebesparende regelingen, gebruik scherm in de praktijk, regelen op vochtdeficit of RV, belichting
 1. Economie
  Kostprijsberekening, ruimteplanning
 1. Gewasbescherming en groeiregulatie
  Weerbare teelt, ziekten en plagen, geïntegreerde gewasbescherming, groeiregulatie

Het resultaat

Na 5 dagdelen hebben deelnemers meer praktische handvaten over elk van de thema’s, maar ook meer begrip over de onderlinge samenhang voor een potplantenteelt en de bedrijfsvoering.

Door kennis en inzicht te vergroten, ben je meer betrokken en gemotiveerd. Daarnaast ben je beter in staat zelfstandig te werken, verantwoording te nemen en mee te denken over noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen. Dit zal positief bijdragen aan de persoonlijke groei en tevredenheid van uzelf of uw medewerkers.

Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat.

Planning 2024

Najaar: 7, 14, 21, 28 november, 5 december, Delphy Bleiswijk
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur

Hoe werkt het?

Leren doe je het beste als je woorden koppelt aan situaties. Daarom gebruiken we diverse voorbeelden en oefeningen en gaan we de kas in. Ook is er volop ruimte voor vragen en eigen inbreng. De opzet van de training is een zeer effectieve manier om in korte tijd veel te leren.

De training wordt gegeven door in de onderwerpen gespecialiseerde adviseurs en trainers.

Informatie

 Voor meer informatie: academy@delphy.nl

Het is mogelijk om deze training als maatwerk aan te bieden. Standaard opties zijn NL/EN, of op bedrijfslocatie.
Voor meer informatie, stuur een mail naar academy@delphy.nl.

Delphy Academy trainingen vallen onder de subsidieregeling van Colland. Meer informatie vindt u op de site van Colland.