Erik de Rooij Adviseur Potplanten

Glastuinbouwondernemers helpen met hun bedrijfsvoering op teelttechnisch, economisch en strategisch niveau. Samen met de ondernemer de bedrijfsvoering op een steeds hoger niveau brengen door wat goed gaat nog verder te verstreken en wat niet goed gaat te verbeteren. Mijn betrokkenheid bij de glastuinbouw is ontstaan vanuit het ouderlijk bedrijf. Bij Delphy ben ik in de gelegenheid om veel bedrijven te helpen met mijn expertise en kan ik de sector op een hoger niveau brengen.
Expertise
Regio's