QMS Tomaat

Vraag direct kosteloos offerte/info aan

Voor het doorrekenen van een teeltplanning in de tomatenteelt wordt gebruik gemaakt van het teeltplanningsmodel QMS Tomato van Delphy. Het model wordt door consultants en telers gebruikt om het optimale teeltplan te berekenen op basis van de doelstellingen van de ondernemer en voorziet in een jaarplanning (strategisch) en wekelijkse aanpassing (tactisch).

Strategische jaarplanning

Allereerst worden ondernemings-specifieke zaken ingevoerd, zoals locatie, kasspecificaties, variëteit en start- & einddatum van de teelt. Vervolgens berekent het programma op weekniveau de verwachte gewasontwikkeling en productie van de teelt, waarbij wordt uitgegaan van het langjarig gemiddelde klimaat en de door de gebruiker gekozen uitgangspunten voor de teelt. Op basis daarvan berekent het programma wat de wekelijkse lichtbehoefte van het gewas is en vergelijkt dit met hoeveel (natuurlijk en kunst) licht er beschikbaar zal zijn in de kas. Het verschil tussen lichtbehoefte en aanbod van licht reikt een handvat aan voor aanpassing van het gekozen scenario totdat het meest optimale scenario is samengesteld.
Deze basisplanning kan vervolgens geoptimaliseerd worden door plantdichtheden, start- & einddata van de teelt, belichting, temperatuur, CO2 concentratie en de snoeistrategie aan te passen.

Tactische weekplanning

Wanneer de teelt gestart is wordt de teeltstrategie in de “adaptive strategy” wekelijks bijgesteld door de invoer van gerealiseerde klimaatdata en gewasontwikkeling. De planning wordt hiermee wekelijks geactualiseerd met werkelijk gerealiseerde data en op basis hiervan kunnen er aanpassingen gedaan worden voor de komende week of weken. Actuele klimaatomstandigheden kunnen immers (fors) afwijken van een langjarig gemiddelde en vragen om daaraan gerelateerde gewasmaatregelen. Op deze manier kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden over de teeltstrategie door het jaar heen.

Meer weten?

Wil je meer weten over QMS Tomato, klik dan hier voor een demo.
Gebruikersnaam: tomato
Wachtwoord: F$2A@&u5b1M!

Of neem contact op met Max van den Hemel (m.vandenhemel@delphy.nl).