Water & Bemesting

Zonder water en bemesting kan een plant niet groeien. Maar teveel is ook niet goed. Hoe zorgt een plant voor voldoende water en voeding? Deze training gaat in op basisbegrippen die een rol spelen bij wateropname en bemesting van een plant.

 Als je vaste meststoffen gebruikt, los je dit meestal op in water. De vaste meststof splitst zich in ionen. Ionen hebben een elektrische lading. Als planten een ion opnemen heeft dit weer effect op de pH.

Wat leert u?

In deze laagdrempelige en praktische training, van 2 dagdelen,  brengen wij de basisbegrippen voor watergeven en bemesting van een gewas bij. Ook kijken we naar het belang van het juiste voedingsrecept voor elk gewas. Je leert bijvoorbeeld over pH en EC en hoe je ze kunt meten. Begrippen als molecuul, ion, wateropname, osmose, nutriënten en deficiëntie worden behandeld en diverse voorbeelden en oefeningen komen aanbod.

Het resultaat

Na 2 dagdelen kennen deelnemers de belangrijkste basisbegrippen en weten zij hoe water- en voedingsstoffen opname van een plant geregeld is. Ook kennen ze het belang van het juiste voedingsrecept.

Met kennis over water en bemesting zijn medewerkers meer betrokken bij het gewas en dat motiveert en enthousiasmeert hen in het dagelijkse werk. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat.

Deze basis training is als individuele training te volgen of als voorbereiding op een expert training over bemesting, bijvoorbeeld: Bemesting in de Glastuinbouw

Planning 2024

Deze training wordt meerdere keren per jaar georganiseerd.

Zomer: 26 juni en 3 juli, Delphy Bleiswijk
Tijdstip: 13.00 – 16.30 uur

Vakantie: 7 augustus (hele dag!), Delphy Bleiswijk
Tijdstip: 9.00 – 16.30 uur (incl. lunch)

Najaar: 11 en 18 december, Delphy Horst
Tijdstip: 13.00 – 16.30 uur

Voorjaar: Nog niet gepland. Geïnteresseerd? academy@delphy.nl

Hoe werkt het?

Leren doe je het beste als je woorden koppelt aan situaties. Daarom gebruiken we diverse voorbeelden en oefeningen en gaan we de kas in. In twee dagdelen leer je de belangrijkste basisbegrippen. De opzet van de training is een zeer effectieve manier om in korte tijd veel te leren.

Informatie

Voor meer informatie: academy@delphy.nl

Het is mogelijk om deze training als maatwerk aan te bieden. Standaard opties zijn NL/EN, of op locatie.
Voor meer informatie, stuur een mail naar academy@delphy.nl.

Delphy Academy trainingen vallen onder de subsidieregeling van Colland. Meer informatie vindt u op de site van Colland.