Toegepaste Plantfysiologie

Het is een uitdaging om de taal van de teler te spreken. Termen zoals generatief, vegetatief, etmaaltemperatuur en sink/source zijn vakjargon dat u wilt en moet begrijpen als u in de glastuinbouwsector werkt. Bijvoorbeeld, “vochtsturen” betekent het beheersen van de luchtvochtigheid in de kas, maar waarom is dit van belang en waarom ervaren telers hier vaak moeilijkheden mee? Welke dilemma’s doen zich voor in deze context?

‘Tijdens de training Toegepaste Plantfysiologie zijn we meegenomen in de wonderwereld van gewasontwikkeling in een kas. De opbouw van de training is goed en strekking van stof dekt de aspecten die noodzakelijk zijn voor gewasontwikkeling.’ (Citaat van een deelnemer)

Wat leert u?

In de basis training Toegepaste Plantfysiologie leert u de specifieke begrippen van de glastuinbouw en hoe u deze gebruikt in uw dagelijks werk. Groene vingers beginnen bij de basis en dat is het spreken van dezelfde (tuinders)taal.

Deze training wordt in het voor- en najaar aangeboden.

Planning 2024

Deze training wordt tweemaal per jaar aangeboden.

Najaar: start 18 november, elke maandag, Bleiswijk
Tijdstip: 13.00 – 16.30 uur (CET)

 Voorjaar: de planning wordt nog gemaakt. Bent u geïnteresseerd, mail ons dan!

Het resultaat

Na deze intensieve training weet u wat de volgende tien begrippen betekenen, u kunt ze in de praktijk toepassen en uw kennis verder ontwikkelen in uw werk:

  • Fotosynthese / assimilaten
  • Verdamping / Luchtvochtigheid
  • Generatief / Vegetatief
  • Sink / Source
  • Etmaaltemperatuur
  • Plantbelasting
  • Huidmondjes
  • LAI
  • Wateropname
  • Nutriëntenopname

Hoe werkt het?

U leert het beste wanneer u woorden verbindt met situaties. Daarom gaan we ook de kas in. In drie dagdelen leert u hoe een plant groeit, hoe u deze beoordeelt, hoe de groei verloopt en welke sturingsmogelijkheden u als teler heeft. Het tempo is hoog en daardoor is de training zeer intensief. Dit is een zeer effectieve manier om in korte tijd veel te leren.

Informatie

Voor meer informatie: academy@delphy.nl

Het is mogelijk om deze training als maatwerk aan te bieden. Opties zijn online, op locatie of NL/EN.
Voor meer informatie, stuur een mail naar academy@delphy.nl.

Delphy Academy trainingen vallen onder de subsidieregeling van Colland. Meer informatie vindt u op de site van Colland.

Inschrijven

Stuur een e-mail naar academy@delphy.nl

DA code T0612401