QMS Plantsap

Door de combinatie van bladsapanalyses en gewas- en teeltstadiumspecifieke streefwaarden wordt er met de bladsapanalyse module advies gegeven over de bemesting. Bladsapanalyses worden automatisch ingelezen en gedurende de teelt worden de trends van de belangrijkste elementen in beeld gebracht.