Theo Roelofs Adviseur Snijbloemen

Ik ondersteun grondgebonden snijbloementelers bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Het gaat hierbij natuurlijk om de puur teelttechnische bedrijfsprocessen zoals klimaatregeling, bemesting en gewasbescherming. Maar daarnaast ‘bemoei’ ik me ook met de andere zaken die belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering, zoals investeringen, arbeidsorganisatie, en automatisering. Telers maken gebruik van ons softwarepakket QMS Chrysant, door Delphy ontwikkeld voor teeltplanning en groeimodellering. Omdat wij als Delphy een onafhankelijke adviesorganisatie zijn, hoef ik bij mijn dagelijkse werk alleen maar rekening te houden met de belangen van de klant, waar ik op dát moment voor bezig ben. Het is ‘eerlijk’ werk. Er spelen geen andere commerciële belangen een rol. Als Delphy adviseur ben ik doorlopend bezig met de innovaties die zich voordoen ik mijn sector. Dat is inspirerend, motiverend en gewoon heel leuk. Ik ga de hele dag om met tuinbouwondernemers. En dat is leuk volk!
Expertise
Regio's