Johnny Remijn Adviseur Akkerbouw

Mijn advies richt zich op bouwplannen, bemestingsplannen en gewasbeschermingsplannen. In het groeiseizoen (april-juli) ga ik op bedrijfs- en veldbezoek om advies te geven over teeltmaatregelen zoals bemesting, gewasbescherming en beregening. Ik begeleid mijn klanten ook in administratieve zaken, zoals bij de Gecombineerde Opgave, Certificering Global Gap en Planet Proof. Mijn specialisme is gewasbescherming. Ik stel de Delphy-uitgave 'Gewasbeschermingsgids Akkerbouw en Veehouderij' samen en heb veel contact met leveranciers en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen. Ook ondersteun ik collega’s door actualiteiten rondom gewasbeschermingsmiddelen met hen te delen. Ik begeleid de Pootaardappelacademie ZW-Nederland. Samen met een Delphy registertaxateur voer ik gewastaxaties uit in gewassen die schade hebben opgelopen. Zelfstandig kunnen werken en zorgen voor gezonde gewassen en veilige voedselproductie zijn mijn dagelijkse motivatie.
Expertise
Regio's