LED in komkommerteelt

LED is hot en we zien een behoorlijke verschuiving plaatsvinden bij de telers. Waar de tomatentelers ons deels al voor zijn gegaan zien we nu ook de komkommertelers overstappen naar deze manier van telen. Er is in de afgelopen jaren al behoorlijk wat onderzoek gedaan in de komkommers op het gebied van LED, zo ook bij het Delphy Improvement Centre, maar nu zien we toch een commitment om de LED’s op te hangen. Als adviseurs in het veld krijgen we meer en meer met dit vraagstuk te maken, waarbij we de telers graag helpen deze vragen te beantwoorden.

Telen met LED

Waar deze verschuiving door plaatsvindt zal met name komen door enkele subsidies en dat de telers graag meer product per m2 willen telen. Zo wordt het lampen hangen van twee kanten interessanter. Vanuit bepaalde subsidies/telerorganisaties wordt geacht dat het stroomverbruik op het bedrijf daalt, ook kan er voor gekozen worden met dezelfde (WKK) capaciteit meer licht input te verkrijgen. Zo kan er intensiever belicht worden per m2 of er kan gekozen worden om meer oppervlak te belichten. Beide zien we in de praktijk gebeuren.

Afhankelijk van de belichtingssterkte is intensiever belichten qua productie zeer interessant. De basisonderhoud van de planten blijft vrij stabiel in de komkommerteelt namelijk. We zien echter ook dat er vanuit een onbelichte kas naar belichting geschakeld wordt, dan is het voorgaande minder tot niet van toepassing.

CO2 foodprint

Waar helaas nog wel lastig rekening mee te houden valt is de manier van het bepalen van de CO2 foodprint. Gaat dit per eenheid product of per m2 kasoppervlak, dat gaat zeker uitmaken voor de keus van de telers die nog volgen in deze stap naar telen met LED. Daarnaast zien we meerdere ideeën van wanneer er geproduceerd moet worden. Kiest de teler voor Nederlandse winterproducties of juist voor vervroeging van het Nederlandse komkommer seizoen.

Aanpassingen voor de teler

Voor de telers vergt de overstap naar telen met LED, vanuit Son-T of onbelicht, een flinke aanpassing. Zo moet de teler rekening houden met een andere manier van beoordelen van de plant, omdat de morfologie duidelijk verandert. Zelfs met eenzelfde ras wanneer deze onder Son-T geteeld wordt. Zo kan er ook niet “zomaar” hetzelfde ras gezet worden onder Son-T t.o.v. LED. Sommige rassen komen goed tot hun recht, andere branden totaal af en zijn dus niet geschikt. Daarnaast zien we dat de sturing van de teelt behoorlijk anders verloopt. Er wordt namelijk veel meer van onderuit gestimuleerd dan in eerste instantie gedacht, LED licht is immers koud. Met de huidige intensiteiten is dit niet geheel het geval, er wordt normaliter voldoende temperatuur via de armaturen ingebracht. In het geval van telen met LED kunnen we meer op het onderste vrucht werken omdat het exces aan temperatuur minder is ten opzichte van Son-T. We komen dan ook veel hogere groeibuis temperaturen tegen, hier moet de teler standaard al denken in de richting van 50 graden.

Al met al een interessante verschuiving die momenteel plaatsvindt en waardoor we weer onze strategieën moeten herzien. Een mooie stap vooruit die ook voor alle andere komkommerteelten interessant is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rens Smith, 06 26 51 86 49, r.smith@delphy.nl.