Laden Evenementen

Alle Evenementen

Uiendag 2024

Thema: doelgericht kiezen

– Uiendag meer dan uien alleen-

Op de laatste donderdag van augustus is het traditie getrouw tijd voor de uiendag.

Dit jaar op 29 augustus van 9.00 tot 18.00 u. Ook dit jaar ligt er weer een breed scala aan proeven en demonstraties. Maar er is meer te zien.

Veel telers zijn bezig met het maken van keuzes in de uienteelt. Blijf ik uien telen en zo ja, blijven dat dan zaaiuien en pas ik mijn teeltwijze aan om de klimaat-effecten te weerstaan? Of ga ik anders telen, bijv. op ruggen of met druppelirrigatie? Ga ik voor winteruien of kies ik juist voor 2e jaars plantuien? Of los ik mijn problemen op met andere teeltmaatregelen?

Dit jaar organiseren we een ‘brede’ Uiendag om met u over deze keuzes te praten. Naast alle gebruikelijke onderwerpen rondom rassen, gewasbescherming en bemesting bij zaaiuien, komen ook aan bod:

  • Rassenkeuze van 2e jaars plantuien (rassenvergelijking van 15 rassen)
  • Aanpak van de bonenvlieg
  • Ruggen, bedden, druppelirrigatie en fertigatie
  • Teelt van winteruien

Water-plein

Als iets ons de laatste jaren bezig houdt, dan is het wel het teveel of tekort aan water bij de uien-teelt. Op het themaplein ‘Water’ vindt u bedrijven met informatie over:

  • Ontwatering, drainage, kilveren, sleuven, peilgestuurde drainage, grondverbetering door diepspitten/ploegen
  • Beregening, druppelirrigatie, fertigatie en automatisering
  • Aanleg waterbassin, ondergrondse waterbuffer

Er zijn weer ruimschoots mogelijkheden voor rondleidingen over het proefveld en het Waterplein. Uiteraard kunt u het Waterplein ook vrij bezoeken. Tevens is er een mechanisatieveld met meer dan 30 machines aanwezig.