Spuitlicentiebijeenkomsten voor Boomkwekerij, Vaste Plantenteelt, Snijheesters en Zomerbloemen

Delphy organiseert in de winterperiode diverse spuitlicentiebijeenkomsten voor de verlenging van uw licentie ‘Uitvoeren of Bedrijfsvoeren’, met verschillende thema’s.

Bij de bijeenkomst ‘Actualiteiten gewasbescherming’ behandelen teeltadviseurs de actualiteiten en onderzoeksresultaten van het afgelopen gewasbeschermingsseizoen en de nieuwe ontwikkelingen voor het komende jaar. De bijeenkomst val in de categorie ‘teelt’.

Voor de verlenging van de spuitlicentie moet u minimaal één bijeenkomst volgen in de categorie ‘Techniek en veiligheid’. Deze bijeenkomst gaat over het veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen voor u en uw omgeving. Daarnaast is er aandacht voor spuittechniek en milieuwetgeving.

De middagen of avonden worden op diverse locaties en online gegeven door ervaren adviseurs.

Het overzicht en inschrijfformulier voor de verschillende bijeenkomsten die wij tijdens het winterseizoen organiseren kunt u vanaf oktober 2024 op deze pagina vinden.


Wilt u via een e-mail op de hoogte blijven van de bijeenkomsten die Delphy het hele jaar door organiseert?
Stuur een e-mail o.v.v. spuitlicentiebijeenkomsten en uw adresgegevens naar j.blanken@delphy.nl