Trainingen

Cannabis Cultivation Portugal

Lisbon (Portugal) – 9 & 10 November 2023. Delphy and Fluence organize a high-level Cannabis Cultivation training on November 9-10th. Including: 2 days program; Excursion to production facility; Network diner. This training is specifically designed for Cannabis growers who work in the cultivation department of a licensed producer of Cannabis (LP) or horticultural companies who are […] Lees meer…

Potplantenteelt

Training op locatie – start oktober 2023 Praktische- en theoretische training gericht op bedrijfsleiders of teeltchefs van potplantenbedrijven. Aan de orde komen het sturen van luchtvochtigheid, gebruik van belichting, bemesting en kostprijs: praktische kennis direct toepasbaar op het bedrijf. Vergroot de zelfstandigheid en bevorderd de inzichten over noodzakelijke toekomstige ontwikkeling. Wat leer je? Alle belangrijke […] Lees meer…

Licentie adviseren GWB

Verlengingsbijeenkomsten 2023 – alle sectoren. – Delphy Academy organiseert dit najaar diverse verlengingsbijeenkomsten voor de  licentie “Adviseren Gewasbescherming”. Deze bijeenkomsten zijn geschikt voor alle sectoren: Efficiënt kennisdelen met een groep (KI) Hoe breng jij als adviseur jouw kennis rond gewasbescherming efficiënt over in een groepsbijeenkomst? In de bijeenkomst ‘Efficiënt kennisdelen met een groep’ leren deelnemers over belangrijke […] Lees meer…

Herkennen Ziekten en Plagen | Boom- en Vaste Plantenteelt

Het herkennen van ziekten en plagen is de basis voor een goede gewasbescherming. Kennis over dit onderwerp is niet alleen van belang voor uzelf maar ook voor uw medewerkers. Tijdens deze cursusmiddag krijgt u praktische en theoretische achtergrondinformatie over het herkennen en bestrijden van verschillende ziekten en plagen in sierheesters, coniferen en vaste planten. Ook […] Lees meer…

Spuitlicentiebijeenkomsten voor Boomkwekerij, Vaste Plantenteelt, Snijheesters en Zomerbloemen

Delphy organiseert in de winterperiode diverse spuitlicentiebijeenkomsten voor de verlenging van uw licentie Uitvoeren of Bedrijfsvoeren, met verschillende thema’s. Bij de bijeenkomst ‘Actualiteiten gewasbescherming’ behandelen teeltadviseurs de actualiteiten en onderzoeksresultaten van het afgelopen gewasbeschermingsseizoen en de nieuwe ontwikkelingen voor het komende jaar. De bijeenkomst val in de categorie ‘teelt’. Voor de verlenging van de spuitlicentie […] Lees meer…

Workshop Vochtregelen (fysiek) (2023)

Telen met minder gas is een boodschap, die niet populair is. Maar door de enorme kostenstijging van energie is de noodzaak duidelijk. Met name  in het najaar kan dit lastige keuzes opleveren. Bij toenemende luchtvochtigheid is het heel makkelijk een hogere buistemperatuur in te zetten voor een actief klimaat. Wat zijn de risico’s als je dit […] Lees meer…

Cursus Biologische Fruitteelt 22-23

Tijdens de cursus gaan we in de winter in op de achtergronden van de biologische fruitteelt. In mei/juni bezoeken we praktijkbedrijven en biologische sorteer/verkoopbedrijven. De cursus staat open voor Nederlandse en Belgische deelnemers! De cursus is bedoeld voor ondernemers in de fruitteelt, aspirant fruittelers, bedrijfsopvolgers en werknemers van fruitteeltbedrijven die interesse hebben in, of willen starten […] Lees meer…

Toegepaste plantfysiologie

Training op locatie – start maart 2024 Het is een hele uitdaging om de taal van de teler te spreken. Termen als generatief, vegetatief, etmaaltemperatuur en sink-source zijn vaktermen die je wilt en moet begrijpen als je werkt in de glastuinbouw. Zo betekent “vochtsturen” het regelen van de luchtvochtigheid in de kas, maar waarom is […] Lees meer…

Bemesting in de Glastuinbouw (online)

Online training – start januari 2024 Voor iedereen die meer wil leren over bemesting in de glastuinbouw. Deze training is bedoeld voor iedereen met enige ervaring in de glastuinbouw óf een vooropleiding met scheikunde óf de training Basiskennis Bemesting in de tuinbouw afgerond heeft. ‘Deze training stelt je in staat om naar je gewas te […] Lees meer…

Introductie in bemesting

Op locatie – start 2024 “Als je vaste meststoffen gebruikt los je dit meestal op in water. De vaste vorm zijn moleculen zodra ze oplossen in water worden het ionen. Ionen hebben een elektrische lading. Als planten een ion opnemen heeft dit effect op de pH.” Voor wie? Deze cursus is bedoeld voor cursisten die […] Lees meer…