QMS Watermodule

Precieze Irrigatiebeheersing met QMS Watermodule

Een model waarmee de irrigatie voor akkerbouwgewassen kan worden aangestuurd. Gebaseerd op o.a. data uit sensoren, gewasparameters, bodemkarakteristieken, weersverwachting e.d. Het model geeft per dag aan wat het vochttekort of – overschot per perceel is. Met behulp van de inzet van QMS Water kan de juiste hoeveelheid water op het juiste moment worden toegepast.

Inzicht in waterbehoefte

QMS Water biedt inzicht in de waterbehoefte van bedrijven. Sensoren meten en verzamelen data. In één overzicht wordt weergegeven welke delen van het bedrijf water nodig hebben en is toepasbaar op verschillende grondsoorten en gewassen. Door de verkregen data over bodem, gewas en klimaat slim te combineren beschikt de teler over kennis van de waterbehoefte.