QMS Fruitteelt

Wortelsnoei op basis van dronebeelden

Een onderdeel van QMS Fruitteelt is de wortelsnoeimodule. Op basis van dronebeelden wordt per boom bepaald hoeveel wortelsnoei nodig is voor optimale groei en oogst in het opvolgende seizoen.

Watermanagement als uitdaging

Om efficiënt met water om te gaan, is het essentieel om de juiste hoeveelheid water op het juiste moment te gebruiken. Te weinig water leidt tot groeivertraging of sterfte, terwijl te veel water zuurstofarme grond en verlies van voedingsstoffen veroorzaakt. Kennis van de boom, de bodem en het klimaat is cruciaal om bomen optimaal te laten produceren. Delphy heeft de QMS Fruitteelt watermodule ontwikkeld om deze uitdagingen aan te pakken.